Svansjöns Fiskevårdsområdesförening (Jönköping)

  • Svansjön
 

Svansjön samt tillhörande Tokebosjön

  Jönköpings län / Jönköping kommun.

Föreningens fiskevatten utgör en areal av totalt 110 ha varav Svansjön är 91 ha och Tokebosjön är 19 ha. Fiskarter som finns i sjön är bland annat Gädda, Braxen, Abborre och Mört. Sjön är grund med ett medeldjup på 2,5 m och ett maximidjup på 4 m. Utmed Svansjöns västra och Östra stränder består botten av en blandning av sand, grus och sten. I övrigt är det mestadels dybotten. Vegetationen runt sjön består av ca 70% skog, 20% odlingsbar mark och 10% myrar.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 18 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gädda


Normalt

Lake


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Gärs


Sällsynt
 

Svansjöns Fiskevårdsområdesförening (Jönköping)

Föreningen förvaltar fisket i Svansjöns fiskevårdsområde i Bottnaryd, Jönköpings kommun. Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande i Svansjön och Tokebosjön.

Organisationsnummer: 652250-0237

Kundnummer: 3176, Område: 3218.

Kontaktpersoner

Niklas Appelros

0724 - 42 99 42


  

Fiskeområden i närheten av Svansjöns Fiskevårdsområdesförening (Jönköping)

Mörtsjön, Skräcklagölen, Gårdsjön mfl
Mulserydssjön
Stråken
Mullsjön
Jogen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.