Nedre Hårkans FVOF

  • Försommar vid Husholmen
  • Öring i Mångan
  • Mångan
  • Strömmarnas drottning - harren
  • Det viktiga kok-kaffet
 

Nedre Hårkan

  Jämtlands län / Östersund kommun.

Nedre Hårkans fiskevårdsområde; de nedre delarna av denna älv som har sina källflöden i Norge, är främst känt för sitt harrfiske men det finns också en fin öringsstam som verkar trivas fint och ökar i sitt antal.

Här har du möjlighet till fint fiske i härlig miljö och dessutom chansen att fånga riktigt fina exemplar av "strömmarnas drottning"- harren. Inte ovanligt med exemplar omkring 1 kilo, fiskar över 1,5 kilo fångas då och då. Öringar mellan 2-3 kilo och större fångas regelbundet. Nattsländorna dominerar menyn för fiskarna i detta vatten vilket gör att kvälls-/nattfisket ofta är den bästa tidpunkten för fiske.

Harrfisket är normalt bäst efter midsommar och varar september ut. Sträckan är lämpad för flugfiske med lugna strömmar som är lättvadade på de flesta ställen. Lugna djupare sel som även passar spinnfiskaren. Spinnfiske kan också vara att föredra under den tidiga säsongen p.g.a. det höga vattenståndet.

Fiskeplatser som kan rekommenderas är Medseleströmmen, Husholmen, Holmen, Oxforsen, omkring ön Framstensöra, Brattstan, Hammaren och Prisgårdsbryggan.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Harr


Rikligt

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Sik


Normalt

Lake


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt
 

Nedre Hårkans FVOF

Nedre Hårkans Fiskevårdsområde med stadgar från 1977 har som syfte att främja fiskevård och fiske, att tillvarata fiskerättsägarnas intressen, att förebygga och beivra olagligt och olovligt fiske, att mot avgift upplåta fiske åt allmänheten med erforderliga begränsningar på grund av fiskevårdsskäl.

Området ingår även i Hårkankortet och Treälvskortet som är olika gemensamma fiskekort för flera fiskevårdsområden.

Organisationsnummer: 892000-8029

Kundnummer: 782, Område: 742.

Kontaktpersoner

Per Salomonsson

0705 - 24 81 69  
  

Fiskeområden i närheten av Nedre Hårkans FVOF

Långan, Hårkan, Indalsälven
Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten
Hårkan
Mo-Östersjöns FVOF

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.