Ödevatens FVOF

 

Ödevaten, Norrsjön

  Kalmar län / Emmaboda Kommun.

Ödevaten är belägen sju km öster om Emmaboda i Kalmar län. Höjdläge 135 möh. Arealen är 137 ha. Ödevaten är en grund och stenig sjö, maxdjupet är 6,5 m medan medeldjupet är 2,5 m. Sjön är näringsfattig och omges av skogsmark. Stränderna är steniga och vegetationen är sparsam, med pors, säv, starr och näckrosor.
Barn upp till 18 år fiskar gratis enligt föreningens regler.

I Ödevaten förekommer följande fiskarter: abborre, gädda, braxen, lake, sarv, mört, sutare och ruda.

Båtuthyrning Ödevata Fiskecamp
www.odevata.se

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

 

Ödevatens FVOF

Ödevatens FVO bildades 1964 av fiskevattensägarna i de sammanhängande sjöarna Ödevaten och Norrsjön.

Kundnummer: 572, Område: 532.

  
  

Fiskeområden i närheten av Ödevatens FVOF

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Kårahultsjön/Yggersrydsjön
Åsjön m fl sjöar
Uvasjön
Ljusterhövden, Blanken, mfl

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.