Ödevatens FVOF

 

Ödevaten, Norrsjön

  Kalmar län / Emmaboda kommun.

Ödevaten är belägen sju km öster om Emmaboda i Kalmar län. Höjdläge 135 möh. Arealen är 137 ha. Ödevaten är en grund och stenig sjö, maxdjupet är 6,5 m medan medeldjupet är 2,5 m. Sjön är näringsfattig och omges av skogsmark. Stränderna är steniga och vegetationen är sparsam, med pors, säv, starr och näckrosor.
Barn upp till 18 år fiskar gratis enligt föreningens regler.

I Ödevaten förekommer följande fiskarter: abborre, gädda, braxen, lake, sarv, mört, sutare och ruda.

Båtuthyrning Ödevata Fiskecamp:
www.odevata.se

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Signalkräfta


Lite

Fiskeförbud, enbart fiskerättsägarna har fiskerätt på kräftor

Ruda


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Ödevatens FVOF

Ödevatens FVO bildades 1964 av fiskevattensägarna i de sammanhängande sjöarna Ödevaten och Norrsjön.

Organisationsnummer: 832401-3666

Kundnummer: 572, Område: 532.

Kontaktpersoner

Magnus Hansson

070 - 750 32 18  
  

Fiskeområden i närheten av Ödevatens FVOF

Västersjön, Lyckebyån m fl vatten
Svartegöl
Nävrasjön
Kårahultsjön/Yggersrydsjön
Skepen

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.