Laxåsjöarnas FVF

 

Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl

  Örebro län / Laxå kommun.

Östra och Västra Laxsjöarna är de största i området.

Östra Laxsjön har väldigt klart vatten och huserar en del inplanterad öring.
Västra Laxsjön har något mörkare vatten pga tillrinning från mossar och mindre sjöar. Finns sporadiskt med gös efter tidigare inplantering.

Föreningens verksamhetsområde är de sjöar som arrenderas av Sveaskog enligt särskilt avtal. Följande sjöar ingår i arrendet, samtliga belägna i Örebro län: Mosjön, Bodarnesjön (med undantag av skifeslaget Backgårdens vattenområde), Lången (med undantag av skifeslagen Långstorp och Långsbråtens vattenområde), Stora och Lilla Kråkvattnet, Gäddtjärn, Abborrtjärn, Västra Laxsjön, Östra Laxsjön, Östersjön, Braxnasjön (med undantag av Markebäckens skifeslags vattenområde), Nyckeltjärn, Grytsjön och Örgaggen (med undantag av skifeslagen Dammens och Aspamarkens vattenområde)

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Dock gäller samma regler för barn och ungdom som vid köp av fiskekort

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Signalkräfta


Normalt

Östra Laxsjön

Mört


Normalt

Gärs


Normalt

Braxen


Lite

Borasjön

Sarv


Lite

Siklöja


Lite

Laxsjöarna

Gös


Sällsynt

Västra Laxsjön

Öring


Sällsynt

ÖstraLaxsjön

Lake


Sällsynt

Laxsjöarna och Borasjön

Sutare


Sällsynt

Asp


Sällsynt

Björkna


Sällsynt
 

Laxåsjöarnas FVF

Laxåsjöarna fiskevårdsförening förvaltar totalt över 13 sjöar.
Målet med att sälja fiskekort i Laxsjöarnas fiskevårdsförening är att utveckla fisket i våra sjöar, och för att få ut fler människor i vår fantastiska miljö. Mycket av de pengar som kommer in spenderas på fiske/vattenvård för de olika vattnen.

Organisationsnummer: 875700-1808

Kundnummer: 1027, Område: 986.

Kontaktpersoner

Patrick Holgersson
070 - 202 66 19

Andreas Grieger
070-5487960


  

Filer för nedladdning


Info jan 2021

Medlemsansökan

Ramp festholmen

Stadgar

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Laxåsjöarnas FVF

Öflon
Toften, Teen, Testen
Tivedenområdet (Hökensås)
Fiskeområde vid Tivedens Nationalpark
Spåndals Bergsjö

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.