Laxåsjöarnas FVF

 

Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl

  Örebro län / Laxå Kommun.

Östra och Västra Laxsjöarna är de största i området.

Östra Laxsjön har väldigt klart vatten och huserar en del inplanterad öring.
Västra Laxsjön har något mörkare vatten pga tillrinning från mossar och mindre sjöar. Finns sporadiskt med gös efter tidigare inplantering.

Föreningens verksamhetsområde är de sjöar som arrenderas av Sveaskog enligt särskilt avtal. Följande sjöar ingår i arrendet, samtliga belägna i Örebro län: Mosjön, Bodarnesjön (med undantag av skifeslaget Backgårdens vattenområde), Lången (med undantag av skifeslagen Långstorp och Långsbråtens vattenområde), Stora och Lilla Kråkvattnet, Gäddtjärn, Abborrtjärn, Västra Laxsjön, Östra Laxsjön, Östersjön, Braxnasjön (med undantag av Markebäckens skifeslags vattenområde), Nyckeltjärn, Grytsjön och Örgaggen (med undantag av skifeslagen Dammens och Aspamarkens vattenområde)

 


Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Signalkräfta

Normalt

Östra Laxsjön

Mört

Normalt

Gärs

Normalt

Braxen

Lite

Borasjön

Sarv

Lite

Siklöja

Lite

Laxsjöarna

Gös

Sällsynt

Västra Laxsjön

Öring

Sällsynt

ÖstraLaxsjön

Lake

Sällsynt

Laxsjöarna och Borasjön

Sutare

Sällsynt

Asp

Sällsynt

Björkna

Sällsynt
 

Laxåsjöarnas FVF

Laxåsjöarna fiskevårdsförening förvaltar totalt över 13 sjöar.
Målet med att sälja fiskekort i Laxsjöarnas fiskevårdsförening är att utveckla fisket i våra sjöar, och för att få ut fler människor i vår fantastiska miljö. Mycket av de pengar som kommer in spenderas på fiske/vattenvård för de olika vattnen.

Kundnummer: 1027, Område: 986.

Kontaktpersoner

Patrick Holgersson:
070 - 202 66 19

Göran Funke:
072 - 741 85 79


  

Filer för nedladdning


Ansökan om medlemskap

Ramp festholmen

Stadgar

Fiskeområden i närheten av Laxåsjöarnas FVF

Öflon
Toften, Teen, Testen
Unden
Lillbjörken, Brännsjön m fl vatten
Gårdsjön, Narven och Långtjärn

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.