Hultsjö Södra FVO

 

Övingen, Furusjön, Myingen mfl

  Jönköpings län / Sävsjö kommun.

Hultsjö södra fiskevårdsområde omfattar ungefär 300 hektar vattenyta. Sjön Övingen på småländska höglandet i Sävsjö kommun har en areal av 240 hektar. Övingen är näringsfattig sjö med gles vattenvegetation, känt för sitt klara, friska vatten. Sjön är en källsjö tillhörande Lagans huvudavrinningsområde. På sitt djupaste ställe är sjön 32,5 meter. Övingens stränder är mestadels branta och utgörs på många håll av klipphällar. Sjön är kantad av barr- och blandskog, åker och betesmark.

Övingen kan vara svårfiskad men håller både stora gäddor, välväxta abborrar och grov lake. Den som lär sig fisket i sjön kan uppleva ett fint fiske. Lake på hela 5,5 kg har fångats och abborrfisket har fått ett uppsving på senare år. Även sjöns sikbestånd har ökat - vilket är postivt för sjöns rovfiskar.

Hållgärds ö har en liten lantgård och en ca 60 meter lång broförbindelse till fastlandet. Enligt sägnen har ön fått sitt namn från en holländsk prins (prins Hållgärd) som i mitten av 1600-talet gick i landsflykt och så småningom slog sig ner på ön. I Övingen finns fiskearterna:
Abborre, Gädda, Mört, Braxen, Sutare, Benlöja, Bergsimpa, Sik och Lake.

Båtramp saknas i Övingen, men båtar och kanoter finns att hyra på Lövshults Turistcenter, 070-6329098, http://www.lovshults-fotbollsgolf.se/. Turistcentrat ordnar även boende av enklare slag – militärtält inomhus eller i höet på höskullen. Ta med egen sovsäck.

Sjön har goda möjligheter till fiske från land. Bland annat finns en kastbrygga vid bron ut till Hållgärdsö, som också är rullstolsanpassad. Utmed höglandsleden längs sjöns östra strand finns grillplats och vindskydd.

Fiskevårdsområdet omfattar också sjöarna:

 

  • Furusjön (Abborre, Gädda, Mört, Braxen, Sutare, Lake) Här finns möjlighet för rullstolsburna att fiska från en brygga i Sydöstra delen av sjön. Där ligger också parkeringsplatsen. 
  • Myingen (Gädda, Abborre, Mört, Braxen) – en sjö där man ofta kan få uppleva ett fint fiske. 
  • Målasjön (Gädda, Abborre, Mört) 
  • Östra och Västra Svälterstorpsgölarna (Gädda, Abborre, Mört, Braxen)
  • Lommanäbben (Gädda, Abborre, Mört, Braxen)
  • Gränö göl
  • Lövsjön 
  • Trittebodagölarna

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Hultsjö Södra FVO.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 

Hultsjö Södra FVO

Fiskevårdsområdet omfattar Övingen men också Furusjön, Myingen, Målasjön, Östra och Västra Svälterstorpsgölarna, Lommanäbben, Gränö göl, Lövsjön och Trittebodagölarna.

 

Sommarfest med fisketävling hålls den 31 juli 2022 kl 17.00 i Kråkhult.

Alla är välkomna!

Organisationsnummer: 802600-3312

Kundnummer: 237, Område: 197.

Kontaktpersoner

Arnhold Karlsson
0706 - 32 90 98


  

Filer för nedladdning


Hultsjo_Sodra_Fiskevardsomrade.pdf

Fiskeområden i närheten av Hultsjö Södra FVO

Frissjön
Allgunnen (Sävsjö)
Linnesjön (Sävsjö)
Lammen
Stora Värmen och Lilla Värmen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.