Ramsjöns FVOF

 

Ramsjön

  Jönköpings län / Jönköping kommun.

Ramsjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem och är belägen 221 meter över havet, cirka 12 kilometer nordost om Huskvarna.

Sjön har en yta på cirka 1,65km2, ett största djup på 19 meter och ett medeldjup på 7,7 meter. Stränderna består till största delen av sand, sten och lera. Sjön är vackert belägen i relativt bergig omgivning där blandskog samt viss åker- och betesmark utgör området närmast sjön.

Sjön har ett rikligt bestånd av abborre, men även god tillgång av gädda och gös.

Fiske i sjön är tillåtet från september till juli.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Braxen


Vanlig

Gärs


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

OBS! Speciella regler, se regelverk.

Mört


Normalt

Sarv


Lite

Lake


Sällsynt
 

Ramsjöns FVOF

Organisationsnummer: 826001-2102

Kundnummer: 892, Område: 852.

Kontaktpersoner

Klas Åkerskog
0702 - 92 67 50  
  

Fiskeområden i närheten av Ramsjöns FVOF

Ylen
Bunn (Södra Bunn)
Landsjön
Stora Nätaren
Bunn (Norra och Mellan)

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.