Norra Bunns FVOF

 

Bunn (Norra och Mellan)

  Jönköpings län / Aneby och Jönköping kommun.

OBS! Iläggningsrampen vid Roten är stängd mellan den 26/6 - 15/8 år 2023.                                                             

Bunns fiske är klassat som regionalt särskilt värdefullt med ett betydande fritidsfiske.

Bunn, som egentligen är 3 st sjöar, är belägen ca 4 km sydost om Gränna. Höjden över havet är 196,5 m, dvs ca 107 m över Vätterns yta. Bunn är en måttligt näringsrik sjö med en areal på 10,18 km2 och ett största djup på 20,8 m. Stränderna är omväxlande branta och flacka, mestadels steniga. Inslag av grus och sand förekommer. Vegetationen utgörs av svaga - måttliga vassar. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av löv- och odlingsmark. Tillrinningsområdet är 170,0 km2 stort och består mestadels av barrskog och odlingsmark.

Bunn har ekologisk funktion för rödlistade arter och är av viss betydelse för fågellivet. Sjön har också betydelse för fritidsfisket och det aktiva friluftslivet. Fisket bedrivs främst efter gädda, abborre och gös. Fisket förvaltas av Norra och Södra Bunns FVOF. Den totala fiskeansträngningen 2003 uppgick till 3342 st. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på en relativt artrik fiskfauna, en stor sjöyta, ett högt flikighetstal, ett betydande hypolimnion, en stor variation hos stränderna, bottenmaterialet och sjöns närmaste omgivningar samt en mångformig strand- och vattenvegetation.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Gärs


Vanlig

Nors


Normalt

Sarv


Normalt

Gös


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Siklöja


Sällsynt
 

Norra Bunns FVOF

Norra Bunns FVOF har som syfte att förvalta och förädla fiskevårdsområdet.

Organisationsnummer: 642252-0400

Kundnummer: 324, Område: 286.

Kontaktpersoner

Folke Solheim
070-5402618

Fiskeansvarig:
Daniel Fransson
0706-722537

 
  
  

Filer för nedladdning


Informationsbroschyr

Fiskeområden i närheten av Norra Bunns FVOF

Bunn (Södra Bunn)
Ören
Ramsjön
Ylen
Sötåsasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.