Örens FVOF

 

Ören

  Jönköpings län / Jönköping och Aneby kommun.

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en näringsfattig till måttligt näringsrik sjö.

Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.

Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.
Växt-, fisk- och djurlivet är mycket artrik. Det finns 16 olika fisksorter i sjön, om man har tur så kan man även få se utter och vildsvin. Det finns även häckande storlommar runt sjön. Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Gärs


Vanlig

Mört


Normalt

Nors


Normalt

Braxen


Lite

Lake


Lite

Sarv


Lite

Gös


Sällsynt

Sik


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Örens FVOF

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Örens FVOF med stöd av Jönköpings kommun, Aneby Kommun och Jönköpings energi satsar under några år på att rädda den mycket svaga rödingstammen i Ören genom insamling av avelsmaterial, odling och utsättning. Denna satsning, Rödingprojektet, innebär även att fisket under kommande år kommer att begränsas med nya fiskeregler.   

Organisationsnummer: 826001-0973

Kundnummer: 198, Område: 158.

Kontaktpersoner

Jan Lothigius  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Örens FVOF

Bunn (Norra och Mellan)
Bunn (Södra Bunn)
Sötåsasjön
Valen
Noen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.