Örens FVOF

 

Ören

  Jönköpings län / Jönköping och Aneby Kommun.

Ca 8 km öster om Gränna ligger sjön Ören.

Ören ligger i en gravsänka och har en areal på cirka 920 hektar och har ett största djup på 36,8 meter. Siktdjupet i sjön är stor och ligger på 5,1 meter. Sjön är klassad som en näringsfattig till måttligt näringsrik sjö.

Ören är sammanbunden med Bunnsjöarna (Södra, Mellan och Norra Bunnsjön) samt Nedre och Övre Kvarnsjön med ett kanalsystem vilket gör hela området mycket intressant för sportfiskare, kanotiser samt båtåkare.

Stränderna i Ören är oftast bergiga och steniga men i norra delen av sjön finns det sand- och lerstränder.
Växt-, fisk- och djurlivet är mycket artrik. Det finns 16 olika fisksorter i sjön, om man har tur så kan man även få se utter och vildsvin. Det finns även häckande storlommar runt sjön. Bland växter som finns i och runt sjön kan man nämna trådnate, blåsäv, brunstarr, grovnate och slokstarr.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 17 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Gärs

Vanlig

Mört

Normalt

Nors

Normalt

Braxen

Lite

Lake

Lite

Sarv

Lite

Gös

Sällsynt

Sik

Sällsynt

Sutare

Sällsynt

Bergsimpa

Sällsynt

Stensimpa

Sällsynt

Siklöja

Sällsynt
 

Örens FVOF

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Örens FVOF med stöd av Jönköpings kommun, Aneby Kommun och Jönköpings energi satsar under några år på att rädda den mycket svaga rödingstammen i Ören genom insamling av avelsmaterial, odling och utsättning. Denna satsning, Rödingprojektet, innebär även att fisket under kommande år kommer att begränsas med nya fiskeregler.   

Kundnummer: 198, Område: 158.

Kontaktpersoner

Jan Lothigius:  
  

Filer för nedladdning


Djupkarta

Fiskeområden i närheten av Örens FVOF

Bunn (Norra och Mellan)
Bunn (Södra Bunn)
Sötåsasjön
Valen
Noen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.