Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun

 

Ryssbysjöns FVOF (Nässjö)

  Jönköpings län / Nässjö kommun.

Just nordväst om Nässjö tätort ligger Ryssbysjön. Sjön har flacka bottnar och är grund, med ett maxdjup på bara dryga 3 meter. Det är gott om gös i sjön och dessa låter sig lättast fångas på mete med betesfisk eller trolling.
Ryssbysjön har tidigare varit hårt drabbad av övergödning, men som tack vare riktade decimeringsfisken efter vitfisk börjar bli bättre med ett abborrbestånd under tillväxt. Trots att stora abborrar förekommer oftare och oftare i fångsterna är det främst fisket efter gös som lockar de flesta sportfiskarna till Ryssbysjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Sutare


Lite

Lake


Sällsynt

Sarv


Sällsynt
 

Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun

Ryssbysjöns fvof bildades 1977 i syfte att främja ett ordnat fiske samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Organisationsnummer: 642246-4161

Kundnummer: 3527, Område: 271.

Kontaktpersoner

Lars-Donald Axelsson


  

Fiskeområden i närheten av Ryssbysjöns FVOF i Nässjö kommun

Hästsjön
Ingsbergssjön, Handskerydssjön, Runnerydssjön
Spexhultasjön
Fredriksdalasjön
Stora Nätaren

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.