Spexhultasjöns FVO

 

Spexhultasjön

Spexhultasjöns fiskevårdsområde innefattar Spexhultasjön och den mindre Bäckafallssjön.

Spexhultasjön ligger på ca 300 meters höjd över havet strax söder om Nässjö och används av Nässjö kommun som dricksvattentäkt. Sjöns utlopp är reglerat och rinner ut via Kvarntorpsån i Emåns avrinningssystem. Den totala ytan är knappt 300 hektar och med ett medeldjup på 2,2 meter och maxdjup på 6 meter är sjön att betrakta som grund. Tidigare kallades sjön för Spexen.

Vattenkvaliteten är god och sjön används därför till dricksvattentäkt för Nässjö Kommun och är vattenskyddsområde med särskilda bestämmelser. Vill du använda motor, kom ihåg att endast elmotor eller fyrtaktsmotor som drivs med alkylatbensin är tillåten. Eller varför inte ro? Då kan du kanske få njuta av lommens ödesmättade rop.

Försök har gjorts med att introducera gös i sjön, med beståndet är mycket svagt och du har troligtvis större framgång i ditt fiske om du riktar dig efter abborre eller gädda. I sjön finns, som tidigare nämnt, abborre, gädda, samt mört, braxen, lake, siklöja, sik, sutare och ett svagt bestånd av gös.

Båtramp och båtar för uthyrning saknas tyvärr i Spexhultasjön.


Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Normalt

Sik

Normalt

Sutare

Normalt

Lake

Lite

Gös

Sällsynt
 

Org ID: 180, Area 137

Spexhultasjöns FVO

Spexhultasjöns Fiskevårdsområde inrättades genom beslut av Länsstyrelsen 1978. Det förvaltas av Spexhultasjöns fiskevårdsområdesförening där alla fiskerättsinnehavarna automatiskt är medlemmar.

Enligt stadgarna framgår bl a att "Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten".


Kontaktpersoner

Britt-Marie Ståhl, ordförande:
brittmarie.stahl@telia.com
070 - 237 06 83
  
  

Filer för nedladdning


spexhultasjon-karta.pdf

Andra fiskeområden i närheten av Spexhultasjöns FVO

 • Handskerydssjön, Höregölen, mfl.
 • Fredriksdalasjön
 • Bodanäsasjön
 • Storesjön
 • Ryssbysjön (Nässjö)

Fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se