Ronneby kommun

 

Skärsjön (Ronneby)

  Blekinge län / Ronneby kommun.

Skärsjön är en skogssjö nära centrum upp till 9 meters djup.


Stängning av Skärsjöns ”put and take” fiske

Ronneby kommun bedriver fiskekortsförsäljning för vattendragen Galtsjön, Skärsjön samt Ronnebyån. Varje år planterar Ronneby kommun ut regnbåge i Galtsjön och i Skärsjön, en viss stödutsättning av havsöring sker i Ronnebyån. Ett återkommande bekymmer i de två sjöarna är ett omfattande tjuvfiske och en kraftig förstörelse samt nedskräpning vid Skärsjön.

Ronneby kommun har anlitat fisketillsynsmän som förordas av Länsstyrelsen. Dessa tillsynsmän ska se till att de som fiskar har löst fiskekort, att gällande fiskebestämmelser följs samt att den allmänna ordningen runt sjöarna är god. Detta har visat sig vara en omöjlig uppgift då aktivitet pågår runt sjön över dygnets alla timmar.

Under 2020 var förstörelsen vid Skärsjön så omfattande att förvaltningen tvingades att ta bort de båtar som fanns för uthyrning. Båtarnas åror slogs sönder och båtarna slets loss från sina kedjor för att sedan hittas sänkta ute i sjön. Under 2021 har ett flertal rapporter kommit in till förvaltningen där uppgiftslämnarna meddelat att fiske utan fiskekort samt fiske med otillåtna redskap pågår. Under den här veckan har förvaltningen mottagit information om att de båda bryggorna ligger uppdragna på land och är delvis sönderslagna samt att det hänger rester av nätfiske i träden runt sjön.

Ronneby kommun har med ovanstående anledningar som grund beslutat att put and take fisket i Skärsjön upphör från och med dagens datum 2021-07-20. Inga fiskekort kommer att säljas mer via försäljningsställen eller via I-fiske.

De som har köpt årskort eller ett dagskort som avser ett senare datum anmäler detta in till förvaltningen för återbetalning. Kontakta då ekonomiassistent Anna Sundberg-Ölmerud. anna.sundbergolmerud@ronneby.se

Nicklas Martinsson, Verksamhetschef


 

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Regnbåge


Normalt
 

Ronneby kommun

Organisationsnummer: 212000-0837

Kommunen arbetar för medborgarna och att tillgängliggöra fisket för allmänheten.

Kundnummer: 1186, Område: 3007.

Kontaktpersoner

Daniel Svensson

0457-618210 Endast vardagar mellan 8:00-16:00  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Ronneby kommun

Ronnebyån
Galtsjön
Listersjön och Sännen
Södra Bräkneån, Mörtströmmen m fl vatten
Bräkneån

Anslutna fiskeområden i Blekinge län
 Din varukorg är tom.