Narrveteåns FVF

 

Skärveteån, Narrveteån

  Kalmar län / Hultsfred kommun.

Fisket i delar av Skärveteån och Narrveten ingår i Narrveteåns Fiskevårdsområde (se karta). Fisket i Skärveteån är ganska otillgängligt på flera sträckor men bjuder på desto större utmaningar. I den övre delen av ån finns en liten väg på södra sidan som man kan följa och fiska av ån ifrån. Här kan man prova spinnfiske med små spinnare eller meta med ett flöte. För den som gillar flugfiske, finns det på vissa partier möjlighet att släppa ut en fluga i strömmen. Det gäller att smyga längs ån för att inte skrämma den skygga öringen. Öring finns i ån och fisken står ofta bakom stenar eller i djupare hålor där ån svänger. Öringen vill ha skugga och står helst där grenar hänger ut över ån. Av försiktighetsskäl bör man inte störa öringen under dess lekperiod som börjar i september så fiska helst i ån tidigare på året. Öringbestånd är känsliga i små åar, fiska helst efter filosofin "catch and release" (fånga och släppa). På den nedre sträckan av ån från bron mellan Slagdala och Kråketorp kan man gå längs ån och fiska efter gädda med både spinn och mete. Karpfisk finns även som man kan meta efter och då kommer ett metspö bra tillhands. I Narrveten får fisket bedrivas på fiskekortet i den del av sjön som ligger mellan åns inlopp och utlopp (se karta). Här kan man fiska gädda och abborre med både spinnfiske och mete, stor gädda finns i sjön. För abborren fungerar spinnare och jiggar bra.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 9 år.
 

Narrveteåns FVF

Organisationsnummer: 833200-6876

Kundnummer: 967, Område: 922.

Kontaktpersoner

Tobias Hägg
0706 - 82 29 44


  

Fiskeområden i närheten av Narrveteåns FVF

Hjortesjön
Lysegöl
Emån och Nybroholmsdammen
Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar
Flaten, Bysjön, Melsjön, Yttre Vrången mfl

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.