Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

  • Södra Hörken
  • Södra Hörken
  • Södra Hörken
  • Södra Hörken
 

Södra Hörken, Stora Avlången m fl vatten

  Dalarnas län och Örebro län / Ljusnarsberg och Ludvika kommun.

Välkommen till Södra Hörken, Siksjön, Stora Avlången, Lilla och Stora Basttjärn, Hörktjärnen och Bladtjärnen.

Södra Hörken med tillhörande Siksjön och några mindre tjärnar är belägna strax söder om Grängesberg på gränsen mellan Örebro län och Dalarnas län. Vattnen är typiska bergslagssjöar och ingår i Arbogaåns vattensystem. Norra och västra delarna av Södra Hörken är tättbebygd, men övriga delar av sjön betecknas av vildmark. Ytan är ca 860 ha och ligger 258 möh. Max djup är 43 m.

Stora Avlången är belägen söder om Hällsjön på gränsen mellan Örebro län och Dalarnas län. Sjön är en för vattenkraft hårt reglerad sjö som ingår i Kolbäcksåns vattensystem. Bebyggelse saknas helt runt sjön. Ytan är ca 300 ha och ligger 280 möh. Max djup är 28 m.

Båtramp finns i både Södra Hörken och Stora Avlången, se karta för ytterligare information.

Sjökort finns till försäljning om så önskas, se kontaktuppgifter för ytterligare information.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Södra Hörken-Stora Avlångens FVF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast handredskap

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Rikligt

Gädda


Vanlig

Öring


Normalt

Siklöja


Normalt

Lake


Lite

Gärs


Lite

Sik


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt
 

Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Södra Hörken - Stora Avlångens fiskevårdsförening är en ideell förening som upplåter fiske inom Södra Hörkens fiskevårdsområdesförening och Stora Avlångens fiskevårdsområdesförening.

1931 grundades Södra Hörkens fiskevårdsförening av en grupp fiskerättsägare. Det ursprungliga syftet var att vårda och stärka husbehovsfisket. Föreningen har alltsedan starten upplåtit fiske till fiskerättsägare och allmänheten på samma villkor.

1987 tillkom fisket i sjön Stora Avlången genom sammanslagning med Norra Ljusnarsbergs fiskevårdsförening.

Organisationsnummer: 883800-6297

Kundnummer: 3104, Område: 3119.

Kontaktpersoner

Hasse Nilsson
070-743 50 32
  
  

Filer för nedladdning


Medlemsblad 2022

Fiskeområden i närheten av Södra Hörken-Stora Avlångens FVF

Haggen, Saxen, Snösjön m fl sjöar
Väsman
Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar
Fallbärstjärnen
Hjulstockviken

Anslutna fiskeområden i Dalarnas län

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.