Sommens FVO

 

Sommen

  Östergötlands län och Jönköpings län / Ydre, Tranås, Boxholm och Kinda kommun.

Sommen erbjuder stora möjligheter för sportfiskaren att utöva sin hobby. Sjöns varierande karaktär och det stora utbudet av fiskbara arter, ger ett varierat fiske oavsett om det bedrivs både från land, båt eller is.

Sjön Sommen är artrik och hyser 22 arter varav de i särklass mest skyddsvärda är storrödingen och den sjölevande öringen. Dessa arter har enligt ett flertal undersökningar och oberoende uppgifter minskat sedan åtminstone 50 år tillbaka. På grund av Sommens karaktär med flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och olika näringsstatus i östra respektive västra bäckenet finns utrymme för många fiskarter (d.v.s många potentiella nischer). Sommen är dock näringsfattig varför den inte hyser särskilt många karpfiskarter.

Sportfiske kan med fördel bedrivas från land eller strandnära under vår och försommar. Mete med mask eller löja och spinn med jigg på grundområden under denna period, kan ge bra fångster av abborre. För den som nu är ute efter gädda, prova med stora jiggar eller långsmala wobbler med grön eller blå färgton. Gäddan finns nu både strandnära och på nivån 1-12 m över djupområdena. Bottenmete med mask under kvällstid och natt ger möjlighet till fångst av ål, mört, abborre, och i grundare vikar även braxen och sutare.

Med allt mer stigande vattentemperatur under högsommaren, krävs som regel båt då ett flertal fiskarter söker sig ut mot djupare vatten. En effektiv fiskemetod nu för gädda är släpfiske eller trolling på nivån 10-20 m över sjöns djupområden. Detta fiske kan ibland även resultera i fångst av öring eller röding. Kvälls- eller nattfiske med denna metod på nivån 5-12 m kan ge riktigt stor gädda och ibland gös i den västra delen av sjön. Abborren kan nu pimplas från båt på friliggande grund eller i branter på nivån 10-20 m.

Vinterfisket på Sommen är populärt. Pimpelfisket efter norsabborre på djup från 10 m till 20 m kan periodvis vara riktigt bra i hela sjön på nyisen. I den östra delen av sjön finns en viss möjlighet till fångst av röding på pimpel. När isen är snötäckt rekommenderas den västra delen av sjön då det här finns ett bestånd av abborre strandnära på nivån 3 - 6 m. Stor försiktighet när det gäller Sommens is krävs, den är aldrig helt säker överallt.

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Sik


Vanlig

Nors


Vanlig

Lake


Vanlig

Ål


Vanlig

Gärs


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Vimma


Normalt

Gös


Lite

Flodkräfta


Sällsynt

Stensimpa


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt
 

Sommens FVO

Logo Sommens FVO

Sommens fiskevårdsområde har en målsättning att utveckla en långsiktigt uthållig strategi för fiskevården i sjön Sommen genom att:

- Bevara och stärka svaga bestånd av unika och hotade arter som röding och öring.
- Anpassa och utveckla fisket till en ekologiskt hållbar nivå.
- Restaurera skadade vattenmiljöer och begränsa yttre påverkan.
- Bygga upp lokal kunskap och kompetens för den framtida fiskevården.
- Genom långsiktigt uthålliga fiskevårdsinsatser bidra till att öka Sommenbygdens attraktivitet, för såväl de åretruntboende kring sjön, som för besökande natur och kulturintresserade.

Organisationsnummer: 823000-8677

Kundnummer: 66, Område: 18.

Kontaktpersoner

Kontaktinformation finns på vår hemsida:

http://www.sommen.nu/index.php/sv/sommens-fvo/kontakta-formular
  
  

Filer för nedladdning


Fredningsområde nytt 2023

Fiskeområden i närheten av Sommens FVO

Malexander SFK
Norra Vi SFK Medlemskap/Fiskekort
Raklången
Ydrefiske (3 föreningar)
Bulsjöån

Anslutna fiskeområden i Östergötlands län

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.