Storsjön (Jämtland)

 

Storsjön i Jämtland

  Jämtlands län / Östersund, Krokom och Åre kommun.

Storsjön är en insjö i centrala Jämtland. Den är en del av Indalsälvens vattensystem och är till ytan Sveriges femte största sjö.

Den kalkrika jordmånen ger även sjön ett naturligt försvar mot försurning. Sjön grenar sig i flera långsträckta och breda vikar som Myrviken, Bergsviken, Brunfloviken och så vidare. Storsjön har också många olika sund som Östersundet, Vallsundet, Sannsundet och Rödösundet.

Storsjöbygden och Storsjön beskrivs ibland som en oas i vildmarken, omgiven av höga fjäll i väster och stora skogsområden i öster. Det mytomspunna Storsjöodjuret tros finnas i sjön. Storsjön är en art- och fiskrik sjö. Det finns nära 20 olika fiskarter i sjön där de vanligaste är öring (kallad Storsjööring, Jämtlands landskapsfisk), röding, gädda, abborre, harr, sik (fem olika arter), mört och lake. Även elritsa, ål och simpa finns i Storsjön. Vissa fiskarter förekommer numera även i sjön som ett resultat av mänsklig aktivitet. Pungräkan etablerade sig i sjön i början på 1970-talet efter utplantering högre upp i Indalsälven som fisknäringsdjur i reglerade fjällsjöar. Därefter har fiskfaunan i Storsjön successivt utökats med kanadaröding (från 1962) och nors. Spekulationer kring utplanterade malar finns, baserad på en gammal sägen, men något stöd till dessa spekulationer finns inte.
(Källa: Wikipedia)

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med målsman/vuxen

Fiskarter


Harr


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Sik


Normalt

Lake


Normalt

Nors


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Röding


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt
 

Storsjön (Jämtland)

Storsjön i Jämtland består av fyra olika fiskevårdsområden, Storsjön-Berg, Storsjön-Krokom, Storsjön-Åre samt Storsjön-Östersund.

Organisationsnummer: 802536-2164

Kundnummer: 107, Område: 71.

Kontaktpersoner

Bengt Henriksson
0702 - 14 42 15  
  

Filer för nedladdning


Storsjon-Karta.pdf

Karta Storsjön

Kostråd

Kostråd översikt

Fiskeområden i närheten av Storsjön (Jämtland)

Näldsjön
Alsensjön
Nedre Långans FVOF
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.