Tabergsåns FVOF

 

Tabergsån samt Månsarpasjön

  Jönköpings län / Jönköping kommun.

Tabersgån med sitt kalla vatten är ett vikigt lekområde för vätterns öring. Ån sträcker sig från Månsarp i söder genom Taberg, Norrahammar, Hovlätt och mynnar ut i munksjön i centrala Jönköping. Kring ån finns vackra branter med lövskog och gamla granskogar. Ån ligger bitvis mycket centralt men det finns många sträckor med lummig natur där du kans fiska avskiljt. 

Tabergsån har under åren haft många dammar som använts av indutrierna i området, det finns lämningar från medeltid till 1900-tal. Sedan 1990 har Jönköpings kommun arbetat aktivt med att förbättra de biologiska värdena i Tabergsån. Exempel på åtgärder som har genomförts i Tabergsån och dess biflöden är tillförsel av lekgrus, block och dammutrivningar. Åtgärderna har öppnat upp lekområden länge upptröms i ån och fisken kan i dagsläget simma fritt från vättern till masmästardammen. 

Utmed år går även Tabergsåleden som du kan följa från månsarp till munksjön, här finns även ett antal rastplatser med grillplats. 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Barn får fiska fritt i dammarna

Fiskarter


Öring


Rikligt

Gädda


Normalt

Mört


Lite

Harr


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt
 

Tabergsåns FVOF

Föreningen bildades på 1970-talet då ån hade stora problem och bildades för att kunna erbjuda fiske i Tabergsån och arbeta med fiskevårdsfrågor.

Organisationsnummer: 802427-0715

Kundnummer: 3171, Område: 3212.

Kontaktpersoner

Roger Svensson
0706351664


  

Fiskeområden i närheten av Tabergsåns FVOF

Ulvstorpasjön
Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön
Rogbergasjön
Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön
Tenhultasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.