Jönköpings Sportfiskeklubb

 

Ulvstorpasjön

  Jönköpings län / Jönköping Kommun.

Ulvstorpasjön är en sportfiskesjö som drivs av Ulvstorpssektionen som ingår i Jönköpings sportfiskeklubb.
Ulvstorpssjön ligger väster om Jönköping ca 5 km från centrum och ligger längs vägen till Axamo flygplats vid Ulvstorpsgård.

Ulvstorpasjön är en sjö med inplanterad regnbågslax och öring.                                                                         

Sjön har humusfärgat vatten och är grund, största djupet är ca 4 m. Vid den norra delen av sjön finns ett antal sommarstugor med strandtomt och vid den södra delen finns Ulvstorpsgård där fiskeförbud råder för allmänheten. Vid den södra delen finns två bryggor varav den ena är tillgänglighetsanpassad för rörelsehindrade personer. Det finns ytterligare ett antal bryggor som i första hand är till för flugfiskare.

Två iordningställda grillplatser finns, endast där får grillning ske om det inte råder grillningsförbud. Engångsgrillar är förbjudet!

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Jönköpings Sportfiskeklubb.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Regnbåge

Rikligt

Isättning 5 ggr/år

Mört

Vanlig

Abborre

Normalt

Öring

Normalt

Isättning 2 ggr/år

Signalkräfta

Lite

Fiskeförbud
 

Jönköpings Sportfiskeklubb

Organisationsnummer: 826000-6047

Jönköpings Sportfiskeklubb bildades 1957. Föreningen sysslar med sportfiske och är indelad i olika sektioner. Dessa är; ungdomssektion, pimpelsektion, båtpimpelsektion, ulvstorpasektion samt en kräftfiskesektion. En flugfiskesektion är under uppbyggnad.

Vi arrenderar ett antal fiskevatten i kommunen: Ulvstorpasjön, Åsendammen, Sågviksdammen, Mogölen och Attarpsdammen. Som medlem i klubben fiskar du gratis i alla utom Ulvstorpssjön och Åsendammen.

Vi har egen klubbstuga som är beläget vid Munksjöns östra strand, Klubbhusgatan 3 i Jönköping.
Klubbstugan kan hyras av medlemmar samt allmänheten. Två kräftfiskedagar anordnas årligen av klubben i augustimånad i Munksjön och Rocksjön för allmänheten.

Allt arbete i och kring sjön görs helt ideellt av sektionens medlemmar, och vi värnar om miljön runt sjön som vi anser är en liten pärla nära stadsmiljön som man lätt kan ta till och njuta av lugnet som man finner här.

För information om övriga återförsäljare kontakta klubbens kontaktpersoner.

Kundnummer: 1175, Område: 1137.

Kontaktpersoner

Raoul Skoog:
073 - 759 92 35

Stig Johansson:  

Fiskeområden i närheten av Jönköpings Sportfiskeklubb

Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön
Landsjön
Rasjön och Rakalven
Tenhultasjön
Mullsjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.