Tenhultasjöns FVO

 

Tenhultasjön

  Jönköpings län / Jönköping kommun.

Tenhultasjön ingår i Huskvarnaåns vattensystem, Femtingaåns delnederbördsområde och är belägen strax sydost om samhället Tenhult. Höjden över havet är 213,7 meter, det vill säga cirka 1 meter över och med en åsträcka på 3 km till Stensjön. Tenhultasjön är en så kallad oligotrofsjö med en areal på 2,99 km2 och ett största djup på 30 m.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Gös


Lite

Braxen


Lite

Lake


Lite

Ruda


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Tenhultasjöns FVO

Tenhultasjöns FVOs målsättning är att:

  • Stödja, bevaka fiskevattenägarnas intressen.
  • Verka för samverkan mellan fiske-, frilufts-, miljö- och naturintressen.
  • Att ha en ren sjö med rikt fisk- och kräftliv.
  • Att ha ett nyttjande av sjön som tar hänsyn till sjöns storlek samt tillgång på fisk och kräftor.
     

Fiskevårdande åtgärder är:

  • Bevaka sjöns vattenkvalitet. Följa upp livsmiljön och reproduktionsmöjligheterna för sjöns fiskarter och kräftor.
  • Tillåta de typer av sportfiske som är lämpliga i sjön.
  • Bekämpa skadedjuren. Se till att städning av sjön utförs.
  • Fisketillsyn skall utföras för att bevaka gällande fiskelagar samt att beslut efterlevs.

Organisationsnummer: 802426-9410

Kundnummer: 296, Område: 256.

Kontaktpersoner

Ronny Johansson  
  

Fiskeområden i närheten av Tenhultasjöns FVO

Rogbergasjön
Naturreservatet Lyngemadssjön
Granarpssjön, Västersjön, Lovsjön
Landsjön
Fängen, Sandsjön, Tängsjön och Käringasjön

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.