Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

 

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors

  Örebro län / Karlskoga och Degerfors kommun.

Turistfiskekortet - ca 35 sjöar på 10 dagar!

Fiskeområdet där turistfiskekortet gäller omfattar 35 sjöar.

I de största sjöarna finns båtiläggningsplatser.

Vid Storbjörken finns 4 st fiskeplatser för rullstol.

På kroken kan du få abborre, gädda, gös, lake, lax, röding, sik, siklöja och många fler arter.

Du kan hämta webappen Fiskekartan fiskekartan.karlskoga.nu för att få mer information om fiskevattnen.

Följande vatten ingår i turistfiskekortet:
Möckeln, Skagern, Storbjörken, Ölen, Skärjen (del av sjö med lovligt vatten), Malmbergssjön (del av sjö med lovligt vatten), Lillsjön, Lilla Gällsjön, Kofallstjärnen, Stekpotten, Tvärådammen, Bergstjärnen, Ormtjärnen,Trehörningen, Korptjärnen, Södra Snöfallstjärnen, Björntjärnen, Mörttjärnarna, Sundtjärnen, Mörttjärnen, Bräddammen, Bergstjärnen, Södra Ängmossetjärnen, Ljugaren, Kroktjärnen, Öbotjärnen, Öfallstjärnen, Angsjön, Stora Lysingen (del av sjö med lovligt vatten), Lilla Lysingen, Holmsjön, Dregelsjön, Södra Bressingen, Lilla Bressingen, Bergtjärnen, Holmsjön, Örgiven, Norrgryten, Norra Gräsgässlingen, Södra Gräsgässlingen (norra delen lovligt vatten), Mögtjärnen, Lillsjön, Storsjön, Tjogseln, Mörktjärnen, Ollestjärnen, Björntjärnen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Karlskoga Degerfors - en fiskedestination.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Braxen


Rikligt

Björkna


Rikligt

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Nors


Vanlig

Lake


Vanlig

Stäm


Vanlig

Sutare


Vanlig

Stensimpa


Vanlig

Vimma


Vanlig

Gärs


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Öring


Normalt

Lax


Normalt

Ål


Normalt
 

Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Logo Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Karlskoga och Degerfors kommuner samarbetar om turism- och besöksnäringsfrågor. 

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors är resultatet av ett samarbete mellan Möckelns FVOF, Ölen-Storbjörkens FVOF, Skagerns FVOF, Svartå Fiskeområde och Kilsbergen Sportfiske (Kedjeåsen Fisk AB). 2016 startade vi tillsammans projektet Karlskoga Degerfors - en fiskedestination med stöd av Region Örebro län, och har genom det bland annat utvecklat turistfiskekortet som gäller i 10 dagar för ca 35 sjöar. 

Organisationsnummer: 212000-1934

Kundnummer: 1073, Område: 1037.

Kontaktpersoner

Karlskoga Turistinformation
0586 - 610 00

Karlskoga hemsida:
https://visitvarmland.com/aktiviteter?municipalities=karlskoga

Degerfors Turistbyrå
0586 - 483 93

Degerfors hemsida:
https://visitvarmland.com/aktiviteter?municipalities=degerfors


  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Ölen-Storbjörkens FVOF
Lillbjörken, Grässjön m fl vatten
Multen
Möckelns FVOF
Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.