Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

 

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors

  Örebro län / Karlskoga och Degerfors Kommun.

Turistfiskekortet - 70 sjöar på 10 dagar!

Fiskeområdet där turistfiskekortet gäller omfattar ca 70 sjöar.

I de största sjöarna finns båtiläggningsplatser.

På kroken kan du få abborre, gädda, gös, lake, lax, röding, sik, siklöja och många fler arter.

Du kan hämta appen Fiskekartan för att få mer information om fiskevattnen.

Följande vatten ingår i turistfiskekortet:
Skagern, Storbjörken, Ölen, Möckeln, Lillbjörken, Mörkestjärn, N Holmsjön, S Holmsjön, Stormossetjärn, Grässjön, Brännsjön, Älgsjöunge, Svarttjärn, Pasken, Vismen (del av sjö med lovligt vatten), Vätskavattnet, Sälsjön, Grytsjön, Kroksjön, Sävsjön, Däveln (del av sjö med lovligt vatten), Skärjen (del av sjö med lovligt vatten), Malmbergssjön (del av sjö med lovligt vatten), Lillsjön, Lilla Gällsjön, Kofallstjärnen, Stekpotten, Tvärådammen, Bergstjärnen, Ormtjärnen, Millsjön, Korptjärnen, Södra Snöfallstjärnen, Björntjärnen, Mörttjärnarna, Sundtjärnen, Mörttjärnen, Bräddammen, Bergstjärnen, Södra Ängmossetjärnen, Ljugaren, Kroktjärnen, Öbotjärnen, Öfallstjärnen, Angsjön, Stora Lysingen (del av sjö med lovligt vatten), Lilla Lysingen, Holmsjön, Dregelsjön, Södra Bressingen, Lilla Bressingen, Bergtjärnen, Örgiven, Norrgryten, Norra Gräsgässlingen, Södra Gräsgässlingen (norra delen lovligt vatten), Mögtjärnen, Lillsjön, Storsjön, Tjogseln, Mörktjärnen, Ollestjärnen, Björntjärnen, Dammsjön, Gårdsjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Gös

Rikligt

Braxen

Rikligt

Björkna

Rikligt

Mört

Vanlig

Sik

Vanlig

Nors

Vanlig

Lake

Vanlig

Stäm

Vanlig

Sutare

Vanlig

Stensimpa

Vanlig

Vimma

Vanlig

Gärs

Vanlig

Siklöja

Vanlig

Öring

Normalt

Lax

Normalt

Ål

Normalt
 

Org ID: 1073, Area 1037

Karlskoga Näringsliv & Turism AB

Karlskoga Näringsliv & Turism AB är ett aktiebolag, helägt av Karlskoga kommun.

Bolagets uppdrag avser tjänster inom områdena näringslivsutveckling och turism innebärande nätverksbyggande och företagsservice, företagsetablering samt turism- och besöksnäringsverksamhet inom Karlskoga Kommun. Vi har ett långvarigt samarbete med Degerfors kommuns näringslivskontor när det gäller turism och besöksnäringsfrågor. Vi marknadsför oss gemensamt under namnet Visit Karlskoga Degerfors.

År 2016 startade vi tillsammans projektet Karlskoga Degerfors - en fiskedestination med stöd av Region Örebro län, och har genom det utvecklat ett turistfiskekort som gäller i 10 dagar för 70 sjöar.


Kontaktpersoner

Karlskoga turistbyrå:
0586 - 216 100  

Fiskeområden i närheten av Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal
Alkvettern
Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl
Toften, Testen och Teen
Vilången, Bergtjärnen, Ämten m fl sjöar

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se