Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

 

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors

  Örebro län / Karlskoga och Degerfors kommun.

Turistfiskekortet - 45 sjöar på 10 dagar!

Fiskeområdet där turistfiskekortet gäller omfattar över 60 sjöar.

I de största sjöarna finns båtiläggningsplatser.

Vid Storbjörken finns 4 st fiskeplatser för rullstol.

På kroken kan du få abborre, gädda, gös, lake, lax, röding, sik, siklöja och många fler arter.

Du kan hämta appen Fiskekartan för att få mer information om fiskevattnen.

Följande vatten ingår i turistfiskekortet:
Skagern, Storbjörken, Ölen, Möckeln, Skärjen (del av sjö med lovligt vatten), Malmbergssjön (del av sjö med lovligt vatten), Lillsjön, Lilla Gällsjön, Kofallstjärnen, Stekpotten, Tvärådammen, Bergstjärnen, Ormtjärnen, Millsjön, Korptjärnen, Södra Snöfallstjärnen, Björntjärnen, Mörttjärnarna, Sundtjärnen, Mörttjärnen, Bräddammen, Bergstjärnen, Södra Ängmossetjärnen, Ljugaren, Kroktjärnen, Öbotjärnen, Öfallstjärnen, Angsjön, Stora Lysingen (del av sjö med lovligt vatten), Lilla Lysingen, Holmsjön, Dregelsjön, Södra Bressingen, Lilla Bressingen, Bergtjärnen, Örgiven, Norrgryten, Norra Gräsgässlingen, Södra Gräsgässlingen (norra delen lovligt vatten), Mögtjärnen, Lillsjön, Storsjön, Tjogseln, Mörktjärnen, Ollestjärnen, Björntjärnen.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Karlskoga Degerfors - en fiskedestination.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Gös


Rikligt

Braxen


Rikligt

Björkna


Rikligt

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Nors


Vanlig

Lake


Vanlig

Stäm


Vanlig

Sutare


Vanlig

Stensimpa


Vanlig

Vimma


Vanlig

Gärs


Vanlig

Siklöja


Vanlig

Öring


Normalt

Lax


Normalt

Ål


Normalt
 

Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Organisationsnummer: 212000-1934

Logo Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Karlskoga och Degerfors kommuner samarbetar om turism- och besöksnäringsfrågor. Vi marknadsför oss gemensamt under namnet Visit Karlskoga Degerfors.

År 2016 startade vi tillsammans projektet Karlskoga Degerfors - en fiskedestination med stöd av Region Örebro län, och har genom det bland annat utvecklat ett turistfiskekort som gäller i 10 dagar för ca 45 sjöar. Projektet avslutades 2019 men turistfiskekortet finns att köpa och samarbetet med fiskeentreprenörer och föreningar pågår. 

Kundnummer: 1073, Område: 1037.

Kontaktpersoner

Karlskoga Turistcenter:
0586 - 61000  

Fiskeområden i närheten av Karlskoga Degerfors - en fiskedestination

Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal
Alkvettern
Kilsbergen naturvatten Karlsdal & Villingsberg
Lillbjörken, Brännsjön m fl vatten
Ullvettern, Frövettern, Kväggen mfl

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.