Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske)

  • Sörämten i Villingsberg
  • Lobergs Abborrtjärn i Karlsdal
 

Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal

  Örebro län / Karlskoga och Lekeberg Kommun.

Kilsbergen Ädelfiskeområde finns centralt placerat, väster om Örebro, på vardera sida E18. Området omfattar 15 sjöar med regnbåge, öring och fjällröding. Fjällröding för vinterfiske.

Sjöarna indelas i flugfiske-, familje- och äventyrssjöar. Vid någre av familjesjöarna är det möjligt för rullstolsbundna att få möjlighet att fiska. Vindskydd, bryggor, eldplatser och soptunnor finns vid de flesta sjöarna.

Tillgänglighetsanpassade vatten finns:

I Villingsberg: Stora Svinsjön.

I Karlsdal: Stenbotjärn och Lobergs Abborrtjärn.

 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske).
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Öring

Rikligt

Regnbåge

Rikligt

Röding

Rikligt
 

Org ID: 1038, Area 1001

Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske)

Logo Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske)

Sedan 1995 sköts området i egen regi av familjeföretaget Kedjeåsens Fisk AB. Vi producerar, under mycket goda och naturliga villkor, all fisk till området. I ett av Sveriges största naturliga grundvattenflöden ligger vårt kläckeri och yngelhall. Här ges möjlighet till en tidig start, vilket ger goda livsbetingelser under fiskens resterande uppväxttid. De livskraftiga ynglen växer vidare till fina "put and take" fiskar i vår odlingsanläggning som ligger vid Svartälven, senare Gullspångsälven, som också är länets största vattendrag

Vår produktion av "put and take" fisk är inriktad på kvalitet istället för kvantitet. Livskraftiga fiskar, uppväxta i naturligt strömmande vatten, kombinerat med utvalda foderblandningar och en väl kontrollerad fiskodling,är bara några exempel på vad vi idag gör för att tillgodose den mest kräsne sportfiskaren.

Vi önskar alla seriösa fiskare välkomna!

Kedjeåsens Fisk AB


Kontaktpersoner

Fiskeinformation, ring och lyssna på:
070- 525 66 76

Kontakta oss via mail:

Information finns också på vår Facebooksida "Kilsbergen Sportfiske"  

Filer för nedladdning


Bastkulltjärn

Fisklösen

Information 2019

Kviddtjärn

Lilla Svinsjön

Lobergs Abborrtjärn

Lobergtjärn

Mellanämten

Norrämten

Orrtjärn

Sävsjön

Sörämten

Stenbotjärn

Stora Svinsjön

Svarttjärn

Trehörningen

Fiskeområden i närheten av Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske)

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors
Kilsbergen naturvatten Björneborg, Karlsdal, Villingsberg och Ramshyttan
Toften, Testen och Teen
Alkvettern
Östra och Västra Laxsjön, Örkaggen mfl

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se