Multens FVOF

  • Multen Lekeberg
  • Multen Lekeberg
  • Multen Trumön
  • Multen Tryggebodaviken
  • Multen Tryggebodaviken
 

Multen

  Örebro län / Lekeberg kommun.

Sjön Multen är belägen ca 2 km nordväst om Mullhyttan, ca 4 mil från Örebro.

Sjön, som är Kilsbergens största, får sitt vatten från flera bäckar i omgivningen bl.a Velamshyttebäcken i nordost. Avrinningen sker från Brogaviken i sydost via Lillån som genom Mullhyttan rinner till Svartån. Multen ligger i kuperad terräng.

Sjötyp: Näringsfattig
Sjöyta: 3,88 km²
Höjd över havet: 112 m
Maxdjup: 26 m
Medeldjup: 8,8 m
Omsättningstid: 3,75 år

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Normalt

Siklöja


Normalt

Lake


Lite

Sutare


Lite

Öring


Sällsynt

Nors


Sällsynt

Gärs


Sällsynt
 

Multens FVOF

Logo Multens FVOF

Föreningen bildades 1982 och dess syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen och beakta de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta sportfiske till allmänheten.

 

Organisationsnummer: 802600-3288

Kundnummer: 3142, Område: 3165.

Kontaktpersoner

Lars Flyckt
070 - 660 94 03

Ulrica Edlund
076 - 527 16 63


  

Filer för nedladdning


Djupkarta Multen

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Multens FVOF

Turistfiskekortet Karlskoga Degerfors
Kilsbergen Sportfiske (Ädelfiske) Villingsberg & Karlsdal
Lillbjörken, Grässjön m fl vatten
Ölen-Storbjörkens FVOF
Toften, Teen, Testen

Anslutna fiskeområden i Örebro län
 Din varukorg är tom.