Värsjöns fiskevårdsområde, VFVO

 

Värsjön

  Skåne län / Hässleholm och Örkelljunga kommun.

Värsjön ligger i norra Skåne, i Örkelljunga kommun, dryga 3 km från samhället Skånes Värsjö.

Bland fisken dominerar abborre, gädda och mört men även sutare och ål finns i sjön.

Sjön är grund och stenrik och har ett 10-tal öar. Det finns många vikar med en del vass och näckrosor, medan resten av sjön erbjuder öppet och förhållandevis klart vatten då det är en källsjö. Det är med några undantag mestadels svårt att nå ned till sjön då det är långt till väg, se kartan.

Fisket bedrivs bäst från båt. Hyrbåtar finns och kan bokas via iFiske. Det finns en flytbrygga där hyrbåtarna är förtöjda, och det går även att fiska från bryggan även om båt är att föredra.

OBS! Då sjön är ett skyddsområde är det förbjudet att ta med betesfisk samt egen båt/kanot/kajak/flytring eller liknande farkost (se fiskeregler).

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sutare


Normalt

Gös


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Värsjöns fiskevårdsområde, VFVO

Värsjöns Fiskevårdsområde, VFVO, sköter om allt som rör fisket i sjön och dess medlemmar är fiskerättsinnehavare och markägare i området. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse.

Organisationsnummer: 802434-2936

Kundnummer: 828, Område: 788.

Kontaktpersoner

Martin Gustafsson
Värsjö 6304
280 40 Skånes Fagerhult

070-568 47 57 OBS all info du behöver ska normalt finnas här.  Kolla igen innan du ringer, vi jobbar ideellt och har svårt att hantera många samtal. TACK! 
  
  

Fiskeområden i närheten av Värsjöns fiskevårdsområde, VFVO

Lilla Hålsjön (Trollsjön)
Bälingesjön
Hultasjön, Gårdsjön, Krokasjön och Vemmentorpssjön
Hjälmsjön Pinnån
Lägerplatser Lagaleden (Markaryd)

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.