Volgsjöns FVOF

 

Volgsjöns

  Västerbottens län / Vilhelmina kommun.

Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön, Svansjön, Skärsjön med tillhörande vattendrag.

Volgsjön Fvo innehåller ett antal sjöar av traditionell svensk typ med Gädda och Abborre som bas men har även en solid stam av Öring, Harr och Sik, dessa håller sig i huvudsak längs strömfåran i Volgsjön (från Bullerforsen till Volgsjöfors).
Öring/Harr finns även i riklig mängd vid Volgsjöns tillflöden och andra strömsträckor, områdena markerat med ringar på bifogad karta som du hittar längre ner på denna sidan (här gäller även fönsteruttag, se nedan under fångstbegränsning).

Sjöarna inom fiskevårdsområdet är förhållandevis grunda och näringsrika, tex största djup i Volgsjön ca 17 m.

Djupkartor
Volgsjön och Baksjön är Kartlagda med Garmin ekolod och finns att ladda ner till gratis appen
”Garmin active captain” instruktion för tillvägagångssätt finns på pdf lägst ner på sidan.
djupkartor av enklare modell finner du även på https://sodralappland.nu/djupkartor/djupkartorvilhelmina/

Båtisättningsplatser, rastplatser och vindskydd finns markerat på bifogad områdeskarta.

Baksjötjärn med Regnbågsfiske vid Vilhelminas södra infart ingår ej i fiskekortet, för fiske i detta inplanteringsvatten krävs ett separat fiskekort.

Beskrivning av sjöarna. Vilka fiskarter som finns i sjöarna finns markerat på bifogad områdeskarta . nedan följer även en beskrivning

Volgsjön:
Volgsjön är en sjö av traditionell svensk typ med Abborre och Gädda som håller stort format. Här finns en solid stam av Öring, Harr och Sik som i huvudsak håller sig längs strömfåran från Bullerforsen till Volgsjöfors.
Öring finns även i rikligare mängd vid sjöns tillflöden och andra strömsträckor, se på kartan, områdena markerat med ringar (här gäller även fönsteruttag, se nedan under fångstbegränsning).
Sjön har även ett stort bestånd av siklöja bestående av 4 olika genetiska arter (enligt Umeå universitet)
Att köra båt i Volgsjön: i området nordöst om Karlsbacka, kring öarna, här finns det gott om sten som ligger just under ytan, även vid ett djup på 3 meter finns det stor sten som når upp till just under ytan. 
Ladda med fördel ner appen garmin "active captain" för att undvika stenpåkörning, instruktion för tillvägagångssätt finns på pdf längst ner.
Insjön: Som en del av Volgsjön så delar den fiskbeståndet med den större sjön.

Baksjön: I denna sjö gäller förbud för motorbåt
Baksjön är lokalt känd för sina stora abborrar, det finns även gädda och en mindre mängd sik.

Fatsjön:
Fatsjön är en grundnäringsrik sjö med gott om stor abborre och gädda men har även en mindre mängd sik och i in och utlopp öring och harr.

Svansjön och Skärsjön:
Sjöar av traditionell typ

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Braxen


Lite

Lake


Lite
 

Volgsjöns FVOF

Volgsjöns FVOF har bildats för att vårda och förvalta fisket i Volgsjön och inom området knutna sjöar och vattendrag. Området ligger inom Vilhelmina kommun i Västerbotten. Vi vill erbjuda fint fiske i natursköna omgivningar. Det huvudsakliga syftet är att bedriva fiskevårdande åtgärder som gynnar det befintliga bestånden. Utöver detta så sätts det enligt vattendom i 2-3000 Öringar årligen. Vi jobbar även ideellt med att underhålla och förbättra vindskydd, bryggor, båtisättningsplatser och djuploda sjöar mm.

Organisationsnummer: 896100-6478

Kundnummer: 919, Område: 879.

Kontaktpersoner

Anders Karlsson
0702 - 21  27 20  
  

Filer för nedladdning


Volgsjo(Karta)_2023__230517.pdf

download active captain

nedladd active captain

Fiskeområden i närheten av Volgsjöns FVOF

Vojmån
Malgovik
Övre Ångermanälven och Mesjöområdet
Bergvattensjön i Dorotea
Varpsjö FVO

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.