Bureälvens Nedre FVO

Fiskekort Bureälvens Nedre FVO 

Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan, ha alltid fiskekortet med dig och redo att uppvisa.

Du kan köpa fiskekort av Bureälvens Nedre FVO genom oss på iFiske! Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Bureälvens Nedre FVO (894701-9199).
Dygnskort Bureälvens nedre fiskevårdsområde

Catch & release gäller för öring och lax hela året - dessa SKA återutsättas varsamt och fångstrapporteras inom 24 timmar via föreningens hemsida.
Minimimått: Gös 40cm.
Maximimått: Gös 60cm.
Fångstbegränsning: Max 3 gösar/person/dygn.
Observera fredningsperioder i Bureälven, se separat information.

Nätfiske endast av markägare med fiskerätt. All försäljning av fisk förbjuden, överträdelser beivras.

 Fredningsperioder i Bureälven (gäller sträckan Bursjön till havet+Vikfors). 15/4 - 31/5 - Lagstadgad fredningstid för harr, inget fiske efter arten får bedrivas. (HVMFS 2013:8) 1/9-14/10 - Lagstadgad fredningstid för öring och lax, fiske efter dessa arter ej tillåtet (FIFS 2004:36). Föreningen har infört totalfredning. INGET fiske får förekomma i Bureälven under laxfiskarnas lekperiod.

Pris: 50 kr* (SEK)
 
Årskort Bureälvens nedre fiskevårdsområde

Catch & release gäller för öring och lax hela året - dessa SKA återutsättas varsamt och fångstrapporteras inom 24 timmar via föreningens hemsida.

Minimimått: Gös 40cm.
Maximimått: Gös 60cm.
Fångstbegränsning: Max 3 gösar/person/dygn.
Observera fredningsperioder i Bureälven, se separat information.

Nätfiske endast av markägare med fiskerätt. All försäljning av fisk förbjuden, överträdelser beivras.

 Fredningsperioder i Bureälven (gäller sträckan Bursjön till havet+Vikfors). 15/4 - 31/5 - Lagstadgad fredningstid för harr, inget fiske efter arten får bedrivas. (HVMFS 2013:8) 1/9-14/10 - Lagstadgad fredningstid för öring och lax, fiske efter dessa arter ej tillåtet (FIFS 2004:36). Föreningen har infört totalfredning. INGET fiske får förekomma i Bureälven under laxfiskarnas lekperiod. OBS! Detta fiskekort gäller ej i Småkroksjöarna. (Put&Take)

Pris: 200 kr* (SEK)
 
Dygnskort Småkroksjöarna (Put&Take)

Max 3 fiskar/dag/fiskekort.

Småkroksjöarna är bara är öppet för isfiske vintertid, utsättningar av röding sker på hösten, fiskepremiären brukar i regel ske under mellandagarna.

 OBS! Fiske i Småkroksjöarna ingår INTE i vanligt fiskekort för övriga fiskevårdsområdet, varken dygns- eller årskort.

Pris: 100 kr* (SEK)
 

För barn och ungdomar...

Bureälvens Nedre FVO erbjuder fritt fiske för unga fiskare. Tänk på att alltid läsa och noga följa de fiskeregler som finns för området. Specifikt för barn och ungdomar gäller:
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Det finns gratis fiskekort, som måste lösas, för barn- och ungdomar
 Barn under 15år fiskar gratis MEN måste lösa fiskekort vid fiske utan målsmans sällskap, detta kort löses hos fiskekortsförsäljare.
 Din varukorg är tom.