Sävelångens FVOF

  Sävelångens FVOF - regelverk

Sävelången inklusive Lillelången fiskeregler:

Allmänt
Kortinnehavarens familjemedlemmar, d.v.s. make, maka, sambo och hemmaboende barn t.o.m. 19 år, får följa med och delta i fisket med egna redskap.

Tillåtna handredskap
Spö, maximalt två stycken i sjön per person eller handlina.

Tillåtna övrigt
Angeldon max 8st, mörtstuga, agnhåv.

Förbjudet
Utterbräda, paravantrolling och liknande.

Minimimått
Öring 45cm, Norsfiske: Max. 300 norsar per säsong.

Fredningstid
Öring 1okt – 31mars, se vidare fiskeregler www.havochvatten.se.

Fredningsområden
Fiske förbjudet i Solvedens kraftverkskanaler och 100 meter nedströms dessas utlopp i sjön.
OBS! fredningsområde vid Solveden.

Båtkort
Innehav av två årskort gäller som ”Båtkort” d.v.s. upp till fem personer och spön per båt utan egna kort.
OBS! Tomtmark, inklusive kraftverkets byggnader och damm får inte beträdas.

Kortet är personligt, gäller för ett kalenderår, får ej överlåtas och skall medföras vid fiske.
Ungdom under 16 år fiskar fritt i Sävelången och Lilla Lången efter samma regler som ovan.

 


2024-07-23 | https://www.ifiske.se/fiskekort-savelangen-lillelangen.htm?rules=963 | www.ifiske.se
 Din varukorg är tom.