Hög kvalité på den information som finns på iFiske är viktigt för oss och de som fiskar. Nedanför finns riktlinjer och exempel som kan hjälpa er att få rätt och bra information på iFiske.

Beskrivning av området

Utgå från att personen som läser det är fiskeintresserad men inte har lokalkännedom om er bygd. Beskriv området utifrån både fisket och naturupplevelsen och ta med saker som är viktiga för den som fiskar.

Exempel:

Välkommen att fiska i den vackra ån Guldströmmen. Med sin källa i Guldbergen har ån ett klart, friskt vatten och rinner genom de stora bokskogarna strax söder om Guldstaden i Härjedalen. Varje år fångas här många fina rödingar och ån är rikskänd för sin unika stam av storvuxen öring.

Vårt område sträcker sig från den gamla stenbron i Silverköping ned till och med kraftverksdammen i Bronsboda. Även sjöarna Järnsjön och den lilla Tenngölen är en del av området, där det finns gott om gädda och abborre. I järnsjön har föreningen anlagt en asfalterad båtramp som finns i anslutning till badet i Järnby. Tenngölen är svårtillgänglig, men i sjöns södra del finns en grillplats och en längre brygga från vilken det är enkelt att fiska. Bryggan är även tillgänglig för personer med nedsatt rörlighet. Parkering för besökare till Tenngölen i anslutning till väg E365.

Tänk på att Guldströmmens öring är skyddad, och vi tillämpar strikt catch-and-release, dvs att fångade fiskar försiktigt återutsätts.

Beskrivning av föreningen

Håll denna beskrivning relativt kort och fokusera på föreningens (eller organisationens) verksamhets historik, mål och syften.

Exempel:

Guldbygdens FVOF grundades 1986 och förvaltar fisket i Guldströmmens åtta mil rinnande vatten samt i Tenngölen och Jörnsjön. Vårt långsiktiga mål är att bevara den för området unika stammen av extra metallglänsande öring som finns i guldströmmen. Vi i styrelsen har ett stort engagemang att bevara den unika miljön här i hjärtat av Härjedalen. Vår vision är att vårda fisket och mark, för att ge vår och kommande generationen en möjlighet att uppleva den unika miljön vi förvaltar. Varje år arrangerar vi en fisketävling i bygden.

Kartan

Om möjligt:

 • Markera områdets gränser - var får man fiska?
 • Markera vilka delar av ert område som EJ ingår i fiskekortet
 • Markera båtramper
 • Ange vart det finns bryggor, vindskydd och andra bekvämligheter

Bilderna

Tänk på att många besökare är lika intresserade av fisket som av naturupplevelsen. Försök hitta bilder som framhäver båda.

Exempel:

 • Bilder på fiskevattnet (Sjön, ån, etc)
 • En Miljöbild, t.ex. med skogen omkring, forsar, m m
 • Fångstbild
 • Känsla? Vad vill förening förmedla? Samhörighet? Äventyr? Familjevänligt?
 • Säsongsbild? Isfiske?
 • Båtramp / Brygga
 • Vindskydd / Rastplats

Fiskeregler

Vi får mycket frågor om fiskeregler. Nedanför finns en checklista som ni kan använda som riktlinje för att få med de viktigaste delarna. Den mest uppenbara frågan, som flest glömmer, är att ange var fiskekortet gäller - något som oftast är självklart för er i föreningen men en besökare inte vet.

 De flesta frågorna från allmänheten gäller:

 • VAR gäller fiskekortet - i vilka sjöar och vattendrag? Vart går gränserna?
 • Vad gäller för barn och ungdomar?
  • Till och med vilken ålder?
  • Får de fiska gratis? Fritt eller om enbart om målsman har giltigt fiskekort?
 • Har ni speciella regler för familjekort? Hur definierar ni “familj”?  (Se nedan för exempel på formulering)
 • Får man fiska med flytring?
 • Får man ta med egen båt?
 • Får man bedriva trolling eller dragrodd?
  • Hur definierar ni trolling?
  • Antal redskap per person och båt?
  • Vem har rätt att använda spöna? Måste varje person har individuellt fiskekort eller betraktas fiskekortet som gemensamt för de som är i båten?

 För er del kan ni också tänka på:

 • Ange att fiskekortet är personligt
 • Måste fiskekortet medföras? Måste legitimation medföras?
 • Finns perioder för året då fiske EJ är tillåtet?
 • Artspecifika regler
  • Fredningstider på vissa arter? När?
  • Är riktad fiske mot vissa arter ej tillåtet? Under vissa förutsättningar?
  • Gäller specifika min- och maxmått på vissa arter?
  • Gäller obligatorisk upptagning för vissa arter?
  • Fångstbegränsning - Hur många fiskar får man ta upp av respektive art?
  • Måste vissa arter återutsättas? t.ex. öring med fettfena.
  • Måste fångst av vissa arter alltid rapporteras separat till föreningen?
 • Tillämpar området kontrollavgift?
  • Vilken är avgiften?
 • Vilka fiskemetoder ingår i fiskekortet?
  • Handredskap?
  • Nät eller fasta redskap? Hur skall dessa märkas?
  • Hur många redskap får man ha per person?
  • Finns speciella regler gällande ekolodsbaserat fiske, sk “prickskytte” eller vertikalfiske?
  • Är vissa metoder uttryckligen förbjudna, t.ex. ryckfiske?
 • Krokar
  • Har ni regler gällande krok utan hulling?
  • Vilka krokstorlekar gäller? För vilka beten?
 • Är vissa typer av beten förbjudna? (t.ex. powerbait eller levande beten)
 • Är det förbjudet med riktat fiske mot vissar arter?
 • Råder förbud mot beten eller redskap med innehåll av bly?
 • Ingår kräftfiske?
 • Måste särskild hänsyn visas i vissa områden, t.ex. gällande grannar eller fågelskydd?
 • Har ni invasiva arter eller sjukdomar som ni vill skydda er mot eller från?
 • Vad gäller för mark- och fiskerättsägare?
 • Råder någon form av begränsning eller motorförbud för båtar?
 • Gäller obligatorisk fångstrapportering?
 • Vad gäller om flera fiskare vill fiska på samma plats, skall rörligt fiske tillämpas?

Exempel på formulering för definition av familj för fiskekort av typen familjekort

Denna text kan ni fritt använda som den är, eller i modifierad form, som utgångspunkt för era fiskeregler.

”Familjekort gäller för maximalt två (2) vuxna med deras egna barn. Maximalt tre (3) egna barn per familjekort. Som barn räknas man till och med man fyllt 17 år. Familjekort gäller enbart de familjemedlemmar som bor hemma och för ett boende på samma bostadsadress.  En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn. Som familj räknas också gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.”

 

 

 

 

 Din varukorg är tom.