Varför kan inte vi själva som förening bara direkt ta betalt för fiskekorten via Swish? 

Detta är en fråga som dyker upp ibland, och kräver ett utförligt svar. Kortfattat kan man säga att man som förening självklart kan ta betalt på egen hand, men att man missar många viktiga funktioner och fördelar som man får genom iFiskes tjänst. Samtidigt följer man inte de lagar och regler som gäller för försäljning till konsument om man inte är väldigt noggrann och gör precis alla steg rätt.

Att sälja ett fiskekort är att ingå ett avtal runt de fiskeregler som gäller mellan er som förening och kunden.

På iFiske finns ett smidigt sätt att betala med Swish i kassan. Detta erbjuder enkelheten för kunden med Swish, samtidigt som iFiskes system uppfyller kraven på avtal med kund, utfärdande av fiskekortet, bokföring/redovisning, verifikationer och kvitton.

Med andra ord kan ni få nyttan av Swish via iFiske, utan att bryta mot lagar och regler. Tolka inte oss fel, vi älskar Swish, och det är idag det mest använda betalsättet på iFiske. Däremot finns det mycket att tänka på, för den som överväger att ta betalt för fiskekort via "egen swish".

Det är viktigt att förstå skillnaden med att utfärda ett giltigt kvitto och ett fiskekort efter köpet, mot att bara genomföra den ekonomiska transaktionen. Kunden får enbart en bekräftelse på betalningen i Swish-appen. Den motsvarar inte ett kvitto eller ett fiskekort Det är företaget, föreningen eller organisationen som är skyldiga att lämna ut ett fiskekort och ett kvitto för köpet till konsumenten.

En annan viktig aspekt, speciellt om föreningen tillämpar kontrollavgifter (Regleras i 31–39 § § i LOFO) är att köpet av ett fiskekort också innebär att köparen tar del av gällande regler och ingår ett avtal med föreningen. Enligt förarbete till LOFO (Regeringens proposition 2009/10:227) ska reglerna för fisket finnas på fiskekortet eller som bilaga till fiskekortet, vilket inte Swish kan erbjuda.

 • Kunden måste ta del av gällande regler då denne ingår ett avtal med er förening.
 • Ni måste utfärda ett fiskekort på vilket det framgår vem som äger det, vilken giltighetstid det har och vilka regler ni avtalat om.

Tänka på detta om ni ändå överväger "egen swish"

 • Ni måste efter erlagd betalning via Swish skicka ett fiskekort till kunden (Detta är en värdehandling och det avtal ni ingått)
 • Ni måste erbjuda kunden ett kvitto (Inklusive specificerad skatt)
 • Hur hanterar ni giltighetstiden för fiskekortet?
  • Det går inte att köpa fiskekort i förväg om inte kunden skriver in ett start-datum. Vad händer i så fall om kunden missar att ange det, då blir ni som en konsekvens återbetalningsskyldiga eftersom avtalet och fiskekortet är ogiltigt.
 • Swish fungerar inte för utländska turister som inte har svensk bank.
 • Man kan inte köpa fiskekort åt andra med Swish eller köpa flera fiskekort på en och samma gång.
 • Hur sköter ni en rättsäker fisketillsyn där tillsynspersonerna får tillgång till en lista över giltiga fiskekort, inklusive personuppgifter (Se GDPR)
 • NI måste hitta ett tydligt sätt att ingå ett avtal med kunden, där denna får ta del av för stunden gällande fiskeregler samt era övriga köpvillkor (gällande t.ex. återköp, ångerrätt, personuppgiftshantering, mm)

Vad ni som förening, klubb eller företag får på iFiske, och som "egen Swish" inte ger

 • Flera sätt att betala på för kunden, inklusive för fisketurister från utlandet.
 • Kunden kan köpa fiskekort i förväg på valfritt datum. Ni kan även styra och avlysa perioder, t.ex. för stängda eller kvoterade vatten.
 • Kunden kan köpa flera fiskekort på en och samma gång.
 • Aktivt av-bockning vid köp från kundens sida skapar ett bindande avtal om att följa era fiskeregler samt gällande konsument- och köpvillkor.
 • Ett kraftfullt system för fångstrapportering.
 • Möjligheter att kommunicera med era kunder via utskick.
 • Marknadsföring av era vatten på Sveriges populäraste portal och app för fiskevatten.
 • iFiske sköter kundtjänst t.ex. vid felköp, ångerrätt, mm.
 • Kraftigt minskad arbetsbörda för er kassör
 • iFiskes system utfärdar och skickar både kassakvitto och fiskekort till kunden.
 • Ett system för fisketillsyn med många funktioner att använda i fält, t.ex. fiskekortlistor, makulering, anteckningar, etc.
 • En flerspråkig tjänst som går att förstå och använda för fisketurister, som hemifrån planerar sin fiskesemester och köper fiskekort.

Swish är bara ett sätt att föra över pengar

Swish är bara ett sätt att föra över pengar och genererar ej ett kvitto till kunden. Affärshändelsen måste även dokumenteras med en verifikation.

Från Swish egen hemsida framgår tydligt:

"Precis som när du swishar en privatperson får du en bekräftelse på betalningen i Swish-appen. Den motsvarar inte ett kvitto. Det är företaget, föreningen eller organisationen som lämnar kvitto för köpet."

https://www.getswish.se/support/far-jag-ett-kvitto-nar-jag-betalat-till-foretag-forening-eller-en-organisation/

"Det här har uppmärksammats av Skatteverket. Orsaken är att många Swish-betalningar inte registreras, vilket betyder att de hamnar utanför bokföringen.
– Här ser vi en hel del brister. Kunden swishar iväg pengarna men i nästa steg ska man få ett kvitto på att det har registrerats."

Källa: SVD Närlingsliv (https://www.svd.se/skatteverket-jagar-fusk-med-swishbetalningar

"Hur ska då Swish-betalningar hanteras i bokföringen, räcker bekräftelsen på att betalningen gått igenom och nått mottagaren?
Det enkla svaret är nej, företagaren ansvarar fortfarande för att det ska tas fram ett kvitto för varje enskilt köp. Är det en momspliktig försäljning ska naturligtvis även moms redovisas. Bekräftelsen via mobiltjänsten verifierar enbart att pengarna har överförts till kontot. Swish som betalmedel går att likställa med kontanter och kontokort.Enligt bokföringslagen ska varje enskild affärshändelse dokumenteras med en verifikation. Verifikationen ska innehålla information om när affärshändelsen skett, vad affärshändelsen avser, vem som är motparten, beloppet och när verifikationen har sammanställts."

Källa: KPMG (https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2017/03/se-news-racker-bekraftelsen-pa-swish-betalningen.html)

Fördelar med digitala fiskekort från iFiske

Innan vi går in i detaljer måste vi se på iFiskes roll i hanteringen av fiskekort. Att bara betrakta iFiske som en enkel återförsäljare eller betalningsförmedlare på Internet är felaktigt. Vi tillhandahåller många värdefulla tjänster som lokala, traditionell återförsäljare eller "egen Swish" inte har. Detta är också de fördelar ni går miste om (eller måste implementera på egen hand) om ni använder egen Swish istället för iFiske.

Vi brukar säga att själva betalningen av fiskekortet, det är bara början. Vårt system hanterar fiskekort, dvs vi har många tjänster som kommer in i bilden efter kunden har betalat, t.ex. för tillsyningsmän, fångstrapporter, kundvård, mm.

iFiske tillhandahåller ett mycket stort och kraftfullt system både för föreningen och konsumenten för att marknadsföra och hantera fiskekort, T.ex:

 • Vårt system tar hand om att generera fiskekort. Fiskekort har viktiga bindande fiskeregler, giltighetstider och måste kunna kontrolleras, makuleras, mm. De är ett mycket viktigt juridiskt bindande kontrakt mellan köparen och säljaren. Exempelvis arrenderar man inte ut jaktmark utan ett juridiskt bindande avtal.
 • I iFiskes system hanteras också kontrollavgifter då dessa tillämpas. Enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområde måste regler godkännas aktivt, och namn måste adderas till fiskekortet, som betraktas som ett bindande kontrakt mellan FVOF och konsument.
 • Vi har en online-tjänst för tillsyn och kontroll av kort. Detta tillåter att flera tillsyningsmän kan med sin mobiltelefon jobba ute i fält mot samma “databas” och kontrollera giltigheten på ett digitalt fiskekort som visas upp av en fiskare. Dessa går ej, till skillnad från ett kassakvitto, att kopiera mellan telefoner, då kontrollen alltid sker online mot vår databas. Tillsyningspersonerna kan använda sina mobiltelefoner för detta, och det finns även funktioner för att direkt makulera kort. Denna tjänst uppfyller GDPR-kraven för krypterad och säger personuppgiftshantering.
 • Vi marknadsför ert vatten i vår app och hemsida, samt mässor, till en kundgrupp långt utanför er egen region. Under 2018 besökte över 500 000 unika personer hemsidan och nästan 70 000 nedladdningar har gjorts av vår app för smartphones. Det är så kunderna hittar till er, via vår app...
 • Vi sköter kundtjänst åt er, dvs svarar på mail och telefon och sköter kundsupport vid felköp, återbetalningar, frågor, mm. Frågor som kräver lokalkännedom hänvisar vi vidare till er.
 • Er ekonomi underlättas betydligt med vårt system, vilket ger tydliga ekonomiska underlag och minskar er administration. Detta minskar också risken markant för fel och svinn. Vi gör det helt enkelt livet mycket enklare för kassören i föreningen. Ni får in pengarna på ert konto, tillsammans med en specifikation - enklare kan det inte bli.
 • Ni får tillgång till ett system för fångstrapporter. Vi påminner automatiskt alla som köpt fiskekort att skicka in fångstrapporter. De som fiskar rapporterar in och ni får mycket värdefull information och statistik för vård av era vatten.
 • Vi gör det möjligt att när som helst ändra fiskeregler mm utan att trycka upp nya block.
 • Kundvård och Utskick - Vi gör det möjligt för er att enkelt nå ut till hela ert kundregister, t.ex. för utskick av information via ePost eller SMS. Detta görs med några knapptryckningar i vårt system. Har ni till exempel gjort en regeländring? Skicka i så fall ett mail eller SMS via vårt system till alla som har ett giltigt fiskekort och berätta om det...
 • Vi ser till att följa gällande lagstiftningar och riktlinjer runt mobila betalningar och löpande integrera med den senaste tekniken gällande betalmetoder, säkerhet, etc. Vi uppdaterar också vårt system gällande EU-direktiv och nationella föreskrifter och lagar runt t.ex. IT-system, personregister, mm.
 • Vårt hemsida och app är anpassat för fisketurister med översättningar till tyska och engelska. Vi erbjuder även flera sätt för turister att köpa fiskekort i förväg, hemifrån och betalsätt som fungerar för utländska turister (Vilket t.ex. "egen Swish" inte gör)

 

 

 

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se