Varför kan inte vi själva som förening bara direkt ta betalt för fiskekorten via Swish? 

Detta är en fråga som dyker upp ibland, och kräver ett utförligt svar. Kortfattat kan man säga att man som förening självklart kan ta betalt på egen hand, men att man missar många viktiga funktioner och fördelar som man får genom iFiskes tjänst. Samtidigt finns en risk att man inte följer de lagar och regler som gäller för försäljning till konsument om man inte är väldigt noggrann och gör precis alla steg rätt, vilket kan skapa problem om en tvist eller oklarheter uppstår.

Att sälja ett fiskekort är att ingå ett avtal runt de fiskeregler som gäller mellan er som förening och kunden.

På iFiske finns ett smidigt sätt att betala med Swish i kassan. Detta erbjuder enkelheten för kunden med Swish, samtidigt som iFiskes system uppfyller kraven på avtal med kund, utfärdande av fiskekortet, bokföring/redovisning, verifikationer och kvitton. Tolka inte oss fel, vi älskar Swish, och det är idag det mest använda betalsättet på iFiske. Däremot finns det mycket att tänka på, för den som överväger att ta betalt för fiskekort via "egen swish".

Det är viktigt att förstå skillnaden med att utfärda ett giltigt kvitto och ett fiskekort efter köpet, mot att bara genomföra den ekonomiska transaktionen. Kunden får enbart en bekräftelse på betalningen i Swish-appen. Den motsvarar inte ett kvitto eller ett fiskekort Det är företaget, föreningen eller organisationen som är skyldiga att lämna ut ett fiskekort och ett kvitto för köpet till konsumenten om denna vill ha ett.

En annan viktig aspekt, speciellt om föreningen tillämpar kontrollavgifter (Regleras i 31–39 § § i LOFO) är att köpet av ett fiskekort också innebär att köparen tar del av gällande regler och ingår ett avtal med föreningen. Enligt förarbete till LOFO (Regeringens proposition 2009/10:227) ska reglerna för fisket finnas på fiskekortet eller som bilaga till fiskekortet, vilket inte Swish kan erbjuda.

 • Kunden måste ta del av gällande regler då denne ingår ett avtal med er förening.
 • Ni måste utfärda ett fiskekort på vilket det framgår vem som äger det, vilken giltighetstid det har och vilka regler ni avtalat om.

Tänk på detta om ni ändå överväger "egen swish"

 • Ni bör efter erlagd betalning via Swish skicka ut ett fiskekort till kunden, detta är en viktig värdehandling och en kopia på det avtal ni ingått. 
  • Ni måste hitta ett tydligt sätt att ingå ett avtal med kunden, där denna får ta del av för stunden gällande fiskeregler samt era övriga köpvillkor (gällande t.ex. återköp, ångerrätt, personuppgiftshantering, mm). Detta för att undvika framtida problem och oklarheter, t.ex. vid en tvist.
 • Ni bör erbjuda kunden ett kvitto (En verifikation, inklusive specificerad skatt)
 • En viktig fråga är hur ni sköter en rättsäker fisketillsyn där tillsynspersonerna får tillgång till en lista över giltiga fiskekort, inklusive personuppgifter som uppfyller kraven i lagen dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
 • Hur hanterar ni giltighetstiden för fiskekortet?
  • Det går inte att köpa fiskekort i förväg om inte kunden skriver in ett start-datum. Vad händer i så fall om kunden missar att ange det, då blir ni som en konsekvens återbetalningsskyldiga eftersom avtalet och fiskekortet är ogiltigt.
 • Swish fungerar inte för utländska turister som inte har svensk bank.
 • Man kan inte smidigt köpa fiskekort åt andra med Swish eller köpa flera fiskekort på en och samma gång.

Vad ni som förening, klubb eller företag får av oss på iFiske och som en "egen Swish" inte ger.

Innan vi går in i detaljer måste vi se på iFiskes roll i hanteringen av fiskekort. Att bara betrakta iFiske som en "enkel" återförsäljare eller betalningsförmedlare på Internet är lite feltänkt. Vi tillhandahåller många värdefulla tjänster som lokala, traditionell återförsäljare eller en "egen Swish" inte har. Detta är också de fördelar ni går miste om (eller måste implementera på egen hand) om ni använder egen Swish istället för iFiske:

 • Vi erbjuder flera alternativa sätt att betala på för kunden, inklusive de som fungerar bra för fisketurister från utlandet.
 • Kunden måste aktivt godkänna (av-bockning) fiskeregler och och gällande konsument- och köpvillkor vilket skapar ett avtal och minskar risken för framtida tvister och oklarheter
 • iFiskes system utfärdar och skickar alltid både kassakvitto (verifikation) och fiskekort till kunden.
 • Kunden kan köpa fiskekort i förväg på valfritt datum. Ni kan även styra och avlysa perioder, t.ex. för stängda eller kvoterade vatten.
 • Kunden kan köpa flera fiskekort på en och samma gång, även åt andra
 • Inkluderar ett GDPR-rättssäkert och smidigt system för fisketillsyn med många smarta funktioner att använda i fält, t.ex. fiskekortlistor, makulering, anteckningar, etc.
 • Ett kraftfullt system för fångstrapportering ingår alltid
 • Möjligheter att kommunicera med era kunder via utskick (sms eller mail)
 • Ni får marknadsföring av era fiskevatten på Sveriges populäraste portal och app för fiskevatten. Vi har över 650 000 unika besökare/år.
 • iFiske sköter kundtjänst t.ex. vid felköp, ångerrätt, mm.
 • Kraftigt minskad arbetsbörda för er kassör. Pengarna går in på ert konto och en tydlig specifikation som bilaga. 
 • En flerspråkig tjänst som går att förstå och använda för fisketurister från utlandet som hemifrån planerar sin fiskesemester och köper fiskekort.
 • Ett GDPR-anpassat system med kryptering, erforderliga dokument, samt alla de funktioner ni som förening måste erbjuda kunder enligt lag, t.ex. rätten att få ut information om vilka personuppgifter som ligger lagrade och rätten att bli bortglömd ur systemet.

Swish är bara ett sätt att föra över pengar

Swish är bara ett sätt att föra över pengar och genererar ej ett kvitto till kunden. Affärshändelsen måste även dokumenteras med en verifikation.

Från Swish egen hemsida framgår tydligt:

"Precis som när du swishar en privatperson får du en bekräftelse på betalningen i Swish-appen. Den motsvarar inte ett kvitto. Det är företaget, föreningen eller organisationen som lämnar kvitto för köpet."

https://www.getswish.se/support/far-jag-ett-kvitto-nar-jag-betalat-till-foretag-forening-eller-en-organisation/

"Det här har uppmärksammats av Skatteverket. Orsaken är att många Swish-betalningar inte registreras, vilket betyder att de hamnar utanför bokföringen.
– Här ser vi en hel del brister. Kunden swishar iväg pengarna men i nästa steg ska man få ett kvitto på att det har registrerats."

Källa: SVD Närlingsliv (https://www.svd.se/skatteverket-jagar-fusk-med-swishbetalningar

"Hur ska då Swish-betalningar hanteras i bokföringen, räcker bekräftelsen på att betalningen gått igenom och nått mottagaren?
Det enkla svaret är nej, företagaren ansvarar fortfarande för att det ska tas fram ett kvitto för varje enskilt köp. Är det en momspliktig försäljning ska naturligtvis även moms redovisas. Bekräftelsen via mobiltjänsten verifierar enbart att pengarna har överförts till kontot. Swish som betalmedel går att likställa med kontanter och kontokort.Enligt bokföringslagen ska varje enskild affärshändelse dokumenteras med en verifikation. Verifikationen ska innehålla information om när affärshändelsen skett, vad affärshändelsen avser, vem som är motparten, beloppet och när verifikationen har sammanställts."

Källa: KPMG (https://home.kpmg.com/se/sv/home/nyheter-rapporter/2017/03/se-news-racker-bekraftelsen-pa-swish-betalningen.html)

 

 

 

 

 Din varukorg är tom.