Binböletjärns FVOF

  • Tillfällig bild
 

Binböletjärn

  Västernorrlands län / Kramfors kommun.

När man åker mot Nordingrå från E4 från Gallsäter så är den första byn i Nordingrå Binböle.

Alldeles intill landsvägen ligger Binböletjärn, en liten pärla för sportfiskare i allmänhet och för pimpelfiskare i synnerhet.

I tjärnen finns såväl öring (självreproducerande i tjärnen) och röding. Utsättning av ny röding sker återkommande av Binböletjärns fiskevårdsområdesförening. På grund av dålig tillgång på röding så kunde utsättning ej göras 2022 och 2023.

Det faktum att Binböletjärn ligger så nära vägen gör att tillgängligheten till tjärnen är god, en utmärkt parkering finns dessutom vid avfartsvägen mot Nora.

Halva strandlinjen ligger utmed vägen och vintertid så är det inte många meter att gå innan man kan borra sitt hål och börja fiska.

Det saknas handikappanpassade bryggor, men om man inte har alltför svåra handikapp så går det ändå utmärkt att komma till att fiska.

Pimpelfisket i tjärnen har varit utmärkt men är för närvarande sämre på grund av dålig tillgång på röding. Fiske under våren och försommaren kan ge ett fint öringsfiske.

Självklart går det också att fiska under resten av sommaren och hösten även om fisken brukar vara svårare att få på kroken då.

Lämpliga fiskemetoder är (förutom pimpling under vintern) mete, spinnfiske samt i viss mån flugfiske.

Binböletjärn

Föreningen sätter återkommande ut fisk i form av röding i tjärnen och försöker att bibehålla och utveckla sjön som ett populärt sportfiskevatten. På grund av dålig tillgång på röding så kunde utsättning ej göras 2022 och 2023.

Öring finns också som är självreproducerande i sjön.

Övrig kontaktinformation

Fiskekort kan köpas här på ifiske.se eller i fiskekortsskåp (endast kontant betalning) uppe i byn i Binböle. Det går också att ringa vår kontaktperson för hjälp med köp av fiskekort.


Fiskarter


Öring


Normalt

Lake


Sällsynt
 

Binböletjärns FVOF

Binböletjärns fiskeförening bildades 1965 av de fastighetsägare (totalt tio stycken) i Binböle och Åsäng som hade fiskerätt i Binböletjärn.
Man bestämde sig då för att rotenonbehandla sjön för att få bort gädda, abborre och mört med mera och att därefter plantera in ädelfisk.
Den enda ursprungliga fiskart som överlevde rotenonbehandlingen var lake som än idag kan fås vid fiske i sjön, om än ganska sällan.

Organisationsnummer: 202100-2445*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3293, Område: 3354.

Kontaktpersoner

Binböletjärns FVO
0613 - 240 33 


  

Fiskeområden i närheten av Binböletjärns FVOF

Storsjöns FVOF (Kramfors)
Hinnsjöns FVO
Skulesjöns Fvo
Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Skorpeds FVOF

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.