Storsjöns FVOF (Kramfors)

 
  Västernorrlands län / Kramfors kommun.

Fiskbeståndet är till största delen gädda och abborre.
I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda.
Storsjön är känd för såväl god tillgång som för stor fisk och här är cesiumhalten låg.
Fiske med handredskap kan göras från land och båt.
Bryggor för kast finns vid Ärstaviken, Lillholmen, Kläpptjärn och Översjön.
På Orrhällan vid Bocknäset, ca 600 m väster om Storsjöbron, har uppförts ett vindskydd med grillplats.
Det krävs dock båt för att komma dit sommartid.
Vindskydd finns på Lillholmen i Gallsäterviken samt på Ärstaholmen öster om E4:an.

 

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Storsjöns FVOF (Kramfors).
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Normalt

Gös


Sällsynt

Öring


Sällsynt

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Storsjöns FVOF (Kramfors)

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna runt samhället Herrskog vid gamla E4:an. Storsjöns FVOF är en sammanslutning av fiskerättsägarna i Storsjön, Lövsjön, Bölestjärn, Mälandstjärn, Kläpptjärn, Återsjön samt Översjön. Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1991 i sammanband med ombyggnationerna av E4. Föreningen verkar för ett aktivt friluftsliv med tyngdpunkten på fiske och natur i fiskevårdsområdet. Den ska också främja och bevaka att det naturliga fiskebeståndet bibehålls. Föreningen har uppfört ett antal vindskydd och markerat ett antal grund i området.

 

Organisationsnummer: 802601-2487

Kundnummer: 555, Område: 515.

Kontaktpersoner

Ulrik Eriksson
  
  

Filer för nedladdning


Dagordning möte 2023-09-30

Fiskeplan

Gamla stadgar

Ny version av stadgar

Fiskeområden i närheten av Storsjöns FVOF (Kramfors)

Binböletjärn
Djupsjön, Abborrtjärnen, Östbytjärnen m fl vatten
Hinnsjöns Fiskevårdsområde
Linsänketjärn, Halstjärn, Gulavattnet mfl
Skorpeds FVOF

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.