Vormsele fvof

 

Del av Vindelälven

  Västerbottens län / Lycksele kommun.

Vormsele FVO förvaltar del av Vindelälven inom Lycksele kommun. Fisket i området får anses som ett av de bättre områdena inom kommunen med talrika forsar, bra bäckfiske i Vormbäcken och sjöfiske efter öring och röding i Abborrtjärn. Observera att speciella fiskekort gäller i såväl Abborrtjärn som Vormbäcken. Vindelälven inom FVO innehåller en rad forsar med attraktivt strömfiske efter öring, harr och lax. Mellanliggande selpartier håller goda bestånd av bl.a. gädda, abborre, sik och id. Abborrtjärn är ett attraktivt och uppskattat fiskevatten med öring och harr. Fin kvalité och riktigt grov fisk. Bäst fiske under forsommaren och vid kläckning av sjösandslända (Rocken). Vinterfiske kan även vara framgångsrikt och då i synnerhet efter röding. Vormbäcken är ett av Vindelälvens större sidovattendrag och erbjuder framförallt attraktivt fiske efter harr. Notera de speciella reglerna som är föreskrivna Utöver ovan nämnda vatten förvaltar FVO ett antal vatten med företrädelsevis abborre och gädda. Del av Bjurbäcken ingår även i FVO. Gräns mot Björksele FVO vid vägbron i Bjurtorp.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Harr


Rikligt

Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Mört


Vanlig

Lax


Vanlig

Sik


Vanlig

Id


Vanlig

Lake


Vanlig

Stäm


Vanlig

Stensimpa


Vanlig
 

Vormsele fvof

Vormsele FVO förvaltar del av Vindelälven inom Lycksele kommun. Fisket i området får anses som ett av de bättre områdena inom kommunen med talrika forsar, bra bäckfiske i Vormbäcken och sjöfiske efter öring och röding i Abborrtjärn. Observera att speciella fiskekort gäller i såväl Abborrtjärn som Vormbäcken

Organisationsnummer: 202100-2460*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 3158, Område: 3193.

Kontaktpersoner

Göran Fjällström
0767 - 63 89 31


  

Filer för nedladdning


Vormsele fvo områdeskarta

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Vormsele fvof

Lycksele FVOF
Vindelgransele
Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk
Djupseleforsen
Slagnäs-Bastusels

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.