Gyllebosjöns FVO

 

Gyllebosjön

  Skåne län / Simrishamn kommun.

Gyllebosjön är en av Österlens få insjöar, med en areal om cirka 35 ha = 350 000 m². Den ligger naturskönt i det kuperade skogslandskapet i sydöstra Skåne omgiven av gamla ädellövskogar och naturbetesmarker. Gyllebosjön ingår i ett Natura 2000-område och under 2009 bildades Gyllebo naturreservat som täcker in sjön och de närmaste omgivningarna. Gyllebosjön är den största sjön på Österlen. Det är en djup källsjö med relativt klart vatten och en rik fiskfauna.

Sjön hyser många naturliga fiskarter; som gädda, abborre, sutare, ruda, braxen, gös, mört. Dessutom har man inplanterat gös under 2000-talet.

Det finns också många flytblad- och undervattensväxter i sjön, bland annat gul näckros, hornsärv och trubbnate. Längs sjöbotten ligger ”Munkaryggen”, en rullstensås.

Sjösättning av båtarna sker normalt sett i första halvan av april. Upptagning normalt sett andra halvan av november.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.
 Får fiska på annans fiskekort (men personen behöver ej vara med)
 Barn under 12 fiskar gratis om målsman löst fiskekort

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gös


Vanlig

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gädda


Normalt

Sutare


Lite

Karp


Lite
 

Gyllebosjöns FVO

Gyllebosjöns fiskevård har anor från slutet av 1950-talet. Föreningens syfte är att främja fisket i Gyllebosjön.

Organisationsnummer: 202100-2346*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 363, Område: 324.

Kontaktpersoner

Reino Jonasson
0733-926498


  

Filer för nedladdning


Provfiske Gyllebosjön

Fiskeområden i närheten av Gyllebosjöns FVO

Nedre Helgeåns fvof
Snogeholmssjön
Råbelövssjön
Oppmannasjöns FVOF
Skräbeån

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.