Nedre Helgeåns FVOF

 

Nedre Helgeåns fvof

  Skåne län / Kristianstad kommun.

Här finns minst 36 dokumenterade fiskarter, varav gädda, abborre, havsöring, lax och gös samt olika karpfiskar är de sportfiskemässigt mest intressanta fiskarterna. Alla som vill fiska inom området har möjlighet till detta genom att skaffa fiskekort.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Nedre Helgeåns FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Ungdomar upp till 16 år fiskar gratis.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Sarv


Rikligt

Björkna


Rikligt

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Id


Vanlig

Gärs


Vanlig

Faren


Vanlig

Mal


Vanlig

OBS! Arten är fridlyst och måste snarast återutsättas

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Braxen


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Färna


Normalt

Lax


Lite

Lake


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Karp


Sällsynt
 

Nedre Helgeåns FVOF

Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är området nedströms vattenkraftverket i Torsebro hela vägen ned till havet, en sträcka på drygt tre mil (även en del av Mjöån ingår men här är det fiskeförbud).


Helge ås passage över Kristianstadsslätten bjuder på många lugnflytande sträckor där både fisk och fiskare kan hitta sina favoritplatser. Förutom ån hittar man även två grunda vegetationsrika sjöar, Araslövssjön och Hammarsjön. Dessa bjuder periodvis på spännande fiskemöjligheter.

Ett tips är att prova fiska med ytbeten någon sommarkväll. Men glöm inte att båda sjöarna är grunda och kräver tålamod att förflytta sig på (mycket vegetation som fastnar i propellern).

 

Området är mycket artrikt och fler än 35 olika arter har fångats i ån och i sjöarna.

 Vanligaste fiskarna man stöter på är björkna, löja, abborre, gädda, gärs, mört och sutare.

Men även ovanligare fiskar som faren, grönling, sandkrypare, flodnejonöga och mal, förekommer i de provfisken som utförs av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike på uppdrag av länsstyrelsen.

 

Skulle man få en mal eller en ål på kroken skall de återutsättas direkt då de är fridlysta.

 

Hantera all fisk som skall återutsättas så kort tid som möjligt. Minimimått och fredningstider för övriga arter finner ni under info fiske, regler på vår hemsida: www.nedrehelgean.se 

Plats för iläggning av båt finns på flera platser inom området där ramperna vid Kavrö, Yllan och Yngsjö är de som de flesta använder.

Organisationsnummer: 838201-7062

Kundnummer: 3430, Område: 3489.

Kontaktpersoner

Andreas Jezek  

Filer för nedladdning


kartanhfo1.pdf

Fiskeområden i närheten av Nedre Helgeåns FVOF

Råbelövssjön
Oppmannasjöns FVOF
Helgeå, Almaån och Gummastorpssjön
Nöbbelöv-Emsfors FVOF
Ivösjön, Levrasjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.