Ivösjöns FVF

 

Ivösjön, Levrasjön

  Skåne län / Kristianstad och Bromölla kommun.

Ivösjön är med sin yta på 54 km² Skånes största insjö. Sjöns medeldjup är 10,5 meter och största djup är 50 meter. Levrasjön är 2,6 km² stor och 18,5 m djup med ett medeldjup på 10,6 m. De är belägen i ett mycket kuperat och naturskönt område i nordöstra Skåne mellan Bromölla och Kristianstad.

Ivösjöns Fiskevårdsförening förvaltar sedan 1954 Ivösjön genom ett nyttjanderättsavtal med fiskerättsägarna som organiseras i Ivösjöns fiskevårdsområdesförening. Sedan 15 år arrenderas även Levrasjön av Levrasjöns fiskevårdsområdesförening.

Föreningen välkomnar alla fiskeintresserade, som delar våra mål, att bli medlem i föreningen. Medlemskapet ger rätt att fiska under ett helt år i Ivösjön och Levrasjön och man får dessutom föreningens tidning, Fisksumpen.

Ivösjön är känd för ett mycket storvuxet abborrbestånd som lever på de stora norsstimmen som simmar i sjön. Gösen har efter en lång svacka repat sig och har nu ett fint bestånd. Gäddbeståndet är starkt och många gäddor på 10 - 15 kilo har fångats i sjön. Levrasjön är en unikt klar sjö med fint abborr- och gäddfiske.

Föreningens mål är att ansvarsfullt vårda Ivösjön- och Levrasjöns miljö, dess fiskbestånd och erbjuda alla medlemmar och fiskekortsköpare ett fantastiskt fiske i en fantastisk natur.

Vårt motto är "Var rädd om Ivösjön - det finns bara en!" och detta gäller givetvis även Levrasjön.

Varmt välkomna till Ivösjön och Levrasjön!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Det fria fisket för barn är begränsat till spinnfiske, pimpel, mete och släpfiske/dragrodd med högst 2 spön per båt. I övrigt gäller samma regler som för medlemmar.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Nors


Rikligt

Lake


Rikligt

Gärs


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Björkna


Rikligt

Gös


Vanlig

Sarv


Vanlig

Sutare


Normalt

Öring


Lite

Ål


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Ruda


Sällsynt

Id


Sällsynt
 

Ivösjöns FVF

Logo Ivösjöns FVF

Föreningen har till ändamål att, genom arrendeavtal med Ivösjöns fiskevårdområdesförening och Levrasjöns fiskevårdsområdesförening, förvalta Ivösjön, Levrasjön och tillrinnande vatten på ett långsiktigt hållbart sätt med syfte att skapa ett givande fiske och friska vatten. Se mer på www.ivosjon.eu

Organisationsnummer: 838200-7865

Kundnummer: 114, Område: 77.

Kontaktpersoner

Ordförande Christopher Martinsen 0708-944380
Vice ordförande Stefan Gabrielsson 0738-213942
Sekreterare Andreas Håkansson 0709-108600
Kassör Roger Johnsson 0733-012752
Red. Sumpen Viktor Johnsson  
Tillsyn Andreas Håkansson    
Tillsyn Stefan Gabrielsson 0738-213942
       

Föreningens mail:  

Fiskeområden i närheten av Ivösjöns FVF

Skräbeån
Oppmannasjöns FVOF
Holjeån
Grundsjön
Immeln

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.