Skräbeåns FVF

 

Skräbeån

  Skåne län / Bromölla kommun.

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Den sträcker sig mellan den storslagna Ivösjön i norr och havet i söder. I det klara vattnet simmar bland annat stor havsöring och sik som båda bjuder på ett enastående sportfiske! Medelvikten på havsöring är ca 4 kg och världens största sik är faktiskt fångad här. Ja, så var det fram till 2018, då det fångades en sik på över 6 kg, men det var vid sjöfiske och således inte i strömmande vatten, där Skräbeån fortfarande ligger i topp!

Hela ån är ca 5 kilometer lång och vi säljer fiskekort till allmänheten på två sträckor om ca 1 kilometer vardera. Den övre sträckan ligger i Bromölla och den nedre i Nymölla där ån möter havet.

I Skräbeån är öringfiske tillåtet med fluga, spinn och mete. Under sikfisket i november-december är mete och fluga tillåtet. Vi välkomnar både yngre och äldre, nybörjare och erfarna att pröva fiskelyckan!

Säljställen:
 Turistbyrån/Kulturpunkten/Biblioteket       
  Hermansens gata 22 Bromölla     
  Måndag-Torsdag 10.00-19.00     
  Fredag 10.00-18.00                        
  Lördag 10.00-14.00
  Sommartider:
  Måndag-Fredag 10.00-18.00
  Lördag 10.00-14.00

Järnia Bröderna
Storgatan 32, 295 31 Bromölla
Telefon: 0456-280 50
Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 08.00-13.00

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Måste ha med giltig legitimation
 Endast mellan vissa datum och/eller tidsperioder, se fiskeregler
 Ungdomar vilka ej fyllt 15 år fiskar gratis under perioden 1/4 - 31/8 Ungdomar som inte fyllt 15 år fiskar fritt på målsmans giltiga fiskekort 3/2-30/9 varvid gemensam fiskekvot gäller.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Sik


Vanlig

Id


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Regnbåge


Sällsynt

Signalkräfta


Sällsynt

Lax


Sällsynt
 

Skräbeåns FVF

Historik
Skräbeåns fiskevårdsförening bildades 1952 och har sedan dess aktivt verkat för att främja sportfisket i Skräbeån.

Syfte
Fiskerätten arrenderar föreningen av Skräbeåns fiskevårds-områdesförening i syfte att erbjuda fritidsfiske åt allmänheten genom kortförsäljning. Inkomna medel används till fiskevårdande åtgärder i ån samt till att förbättra servicen åt de fiskande.

Hemsida: https://www.skrabean.se

Facebook: Fiske i Skräbeån

Epostadress: 

 

Organisationsnummer: 802471-5966

Kundnummer: 3348, Område: 3407.

Kontaktpersoner

Christer Wickander
0708-901587


  

Fiskeområden i närheten av Skräbeåns FVF

Ivösjön, Levrasjön
Grundsjön
Oppmannasjöns FVOF
Holjeån
Råbelövssjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.