Skräbeåns FVF

 

Skräbeån

  Skåne län / Bromölla kommun.

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Den sträcker sig mellan den storslagna Ivösjön i norr och havet i söder. I det klara vattnet simmar bland annat stor havsöring och sik som båda bjuder på ett enastående sportfiske! Medelvikten på havsöring är ca 4 kg och världens största sik är faktiskt fångad här. Ja, så var det fram till 2018, då det fångades en sik på över 6 kg, men det var vid sjöfiske och således inte i strömmande vatten, där Skräbeån fortfarande ligger i topp!

Hela ån är ca 5 kilometer lång och vi säljer fiskekort till allmänheten på två sträckor om ca 1 kilometer vardera. Den övre sträckan ligger i Bromölla och den nedre i Nymölla där ån möter havet.

I Skräbeån är öringfiske tillåtet med fluga, spinn och mete. Under sikfisket i november-december är mete och fluga tillåtet. Vi välkomnar både yngre och äldre, nybörjare och erfarna att pröva fiskelyckan!

Säljställen:
 Turistbyrån/Kulturpunkten/Biblioteket       
  Hermansens gata 22 Bromölla     
  Måndag-Torsdag 10.00-19.00     
  Fredag 10.00-18.00                        
  Lördag 10.00-14.00
  Sommartider:
  Måndag-Fredag 10.00-18.00
  Lördag 10.00-14.00

Järnia Bröderna
Storgatan 32, 295 31 Bromölla
Telefon: 0456-280 50
Måndag-Fredag 08.00-18.00
Lördag 08.00-13.00

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Måste ha med giltig legitimation
 Endast mellan vissa datum och/eller tidsperioder, se fiskeregler
 Ungdomar vilka ej fyllt 15 år fiskar gratis under perioden 1/4 - 31/8

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt
 

Skräbeåns FVF

Historik
Skräbeåns fiskevårdsförening bildades 1952 och har sedan dess aktivt verkat för att främja sportfisket i Skräbeån.

Syfte
Fiskerätten arrenderar föreningen av Skräbeåns fiskevårds-områdesförening i syfte att erbjuda fritidsfiske åt allmänheten genom kortförsäljning. Inkomna medel används till fiskevårdande åtgärder i ån samt till att förbättra servicen åt de fiskande.

Hemsida: https://www.skrabean.se

Facebook: Fiske i Skräbeån

 

Organisationsnummer: 802471-5966

Kundnummer: 3348, Område: 3407.

Kontaktpersoner

Christer Wickander
0708-901587


  

Fiskeområden i närheten av Skräbeåns FVF

Ivösjön, Levrasjön
Grundsjön
Oppmannasjöns FVOF
Holjeån
Råbelövssjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.