Holjeåns FVOF

 

Holjeån

  Blekinge län och Skåne län / Olofström och Bromölla kommun.

Området omfattar Holjeån från tillflödena strax norr om Olofström till Ivösjön i söder samt Lillån från Blistorpssjön - en sträcka på totalt ca 25 km.

Vattenflödena är reglerade från sjön Immeln vilket innebär att vid torrperioder och på sommaren kan det tidvis vara låga flöden.

Vid Östafors och vid Forsagården strax norr om Näsum finns de största forsarna. Området från Östafors och söderut är Natura 2000-område med vissa sällsynta växt- och djurarter. Därför sker ingen trädröjning eller annan påverkan på naturen för att underlätta fisket. Jordbruk bedrivs längs med ån vilket också innebär att man måste vara aktsam vad gäller påverkan på natur och grödor. Undvik nedskräpning!

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Lite

Återsätt gärna småöring!

Mört


Lite

Braxen


Lite

Signalkräfta


Sällsynt

Endast fiskerättsägare!

Havsöring


Sällsynt

Minimått 50 cm, max en per säsong!

Lake


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Fridlyst!
 

Holjeåns FVOF

Föreningen bildades år 1990 och bestod då av 421 mark- och fiskevattenrättsägare längs med åarna.

Syftet är att främja fisktillgången och reglera fisket. Verksamheten inriktas på åtgärder som gynnar tillgången på stationär öring och havsöring.

Vandringshinder tas bort och biotopförbättrande åtgärder vidtas i forsarna. Vi investerar stora summor i detta arbete och det är därför viktigt att gällande fiskeregler följs!

Fisketillsyn sker av behörig personal.

Organisationsnummer: 955502-4547

Kundnummer: 3094, Område: 3097.

Kontaktpersoner

Mats Håkansson

070 - 682 29 32  

Fiskeområden i närheten av Holjeåns FVOF

Grundsjön
Ivösjön, Levrasjön
Skräbeån
Immeln
Strönasjön, Ubbasjön, Smedsjöarna m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Blekinge län

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 Din varukorg är tom.