Litsbygden FVOF

 

Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten

  Jämtlands län / Östersund kommun.

Välkommen till Litsbygdens FVO med centrum ca 20 km norr om Östersund. I centrum finns matvarubutik, bensinmack med kiosk samt café, pizzeria och lunchrestaurang. Strax intill ligger Lits camping, nära infarten till Lit, med stugor, kanot och båtuthyrning samt friluftsbad.

Området omfattar Indalsälven från Långans mynning nedom Granbo kraftverk ned till Midskogs kraftverk. Hårkan från Högfors kraftverk intill Häggenås ned till Lit samt 4 åar som mynnar i Indalsälven, Sännsjön och Myckeltjärnen längs vägen mot Husås. Sännån och Örån är relativt lätt tillgängliga medan de övre delarna av Fjälån och Hällsgårdsån är mer svårtillgängliga.

Midskogs kraftverk byggdes 1944 och då höjdes älven så att de existerande forsarna på sträckan försvann. På 70-talet byggdes Granbo och Högfors kraftverk i Hårkan. Nedom Högfors kraftverk finns en strömsträcka som framförallt har ett gott bestånd av harr och en del öring. Sträckan är lätt tillgänglig från E 45 eller skogsbilväg på östra sidan av älven.

Indalsälven har ett gott bestånd av gädda, abborre, harr, öring och sik. Företrädesvis bör man fiska från båt i älven. Vintertid kan det stundtals vara fint pimpelfiske efter abborre i vikarna längs älven. I åarna ser vi helst att ni återutsätter all öring eftersom vi arbetar för att skapa själv reproducerande bestånd.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Harr


Vanlig

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Sik


Normalt

Stensimpa


Normalt

Bergsimpa


Normalt

Lake


Lite

Röding


Sällsynt

Braxen


Sällsynt

Flodkräfta


Sällsynt

Bäckröding


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt

Kanadaröding


Sällsynt
 

Litsbygden FVOF

Litsbygdens Fiskevårdsområdesförening förvaltar del av Indalsälven från Granbo kraftverk med biflöden inom magasinet, inklusive del av Hårkan.

Genom vattendomar har vi fiskutsättningar varje år. 30 000 startat öring yngel och ca 1200st fångstfärdig öring. Ynglen sätts ut i åarna med förhoppning om att de ska kunna etablera ett självreproducerande bestånd. De större öringarna håller en medelvikt på ca 360 g vid utsättning. Vi sprider dessa i Indalsälven och i Hårkan.

Vi har gjort biotopvårdsarbeten i Hårkan, Fjälån, Sännån och Örån. Vi inriktar oss nu på utläggning av lekgrus i Hårkan och Sännån.

Inom området finns en tjärn upplåten för fiske.

Vi har gjort avtal med angränsande områden så att gräns för fiskekortens giltighet skall vara enkla och entydiga.

Vi förvaltar även Treälvskortet som är ett gemensamt fiskekort för Litsbygdens FVO, Granboforsens FVO, Hissmofors FVO, Nedre Långans FVO och Nedre Hårkans FVO.

Området ingår även i Hårkankortet.
Ett samarbete mellan fem fiskevårdsområden efter Hårkans vattensystem, med ett gemensamt fiskekort. Ingående fiskevårdsområden är: Valsjöns FVO, Föllinge Kyrkslätt FVO, Sandviksjön Edsforsens FVO, Nedre Hårkans FVO och Litsbygdens FVO.

Organisationsnummer: 893202-7256

Kundnummer: 799, Område: 759.

Kontaktpersoner

Göte Hällestrand
0703 - 58 43 16  
  

Fiskeområden i närheten av Litsbygden FVOF

Mo-Östersjöns FVOF
Nedre Hårkan
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Långan, Hårkan, Indalsälven
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.