Ryningsholms FVOF

 

Havravikssjön m fl vatten

  Jönköpings län / Eksjö Kommun.

Fiskevattnet omfattar Nifsarpen, Gåren, Havravikssjön, Assjön samt de delar av Torsjöån och Solgenån som förbinder nämnda sjöar.

Havravikssjön hyser bra bestånd av framförallt abborre och gädda. Ett riktat fiske efter gös är att rekommendera, de förekommer sparsamt men är ofta ganska stora. En bra metod är att under kvällen och natten meta med betesfisk. Fiskemetoder i övrigt är spinn, mete, jiggfiske och pimpel. Vintertid en trevlig pimpel och ismetesjö!

Nifsarpen hyser goda bestånd av framförallt olika arter av vitfisk. Därför är detta en sjö i första hand lämpad för mete, men även abborre och gäddfisket är bra. Prova gärna att meta med betesfisk. Det kan vara svårt att hitta bra fiskeplatser från land. Bra vinterfiske.

Vill du anordna en fisketävling på våra fiskevatten ska du kontakta Stefan Rydén (0381-410 41, 070-279 58 24)

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Rikligt

Gös

Vanlig

Sutare

Vanlig

Ruda

Normalt

Lake

Normalt

Sarv

Normalt

Björkna

Normalt

Färna

Lite

Asp

Lite

Öring

Sällsynt
 

Ryningsholms FVOF

Organisationsnummer: 6422420536

Fiskevårdsföreningen förvaltar fiskevattnen i Nifsarpen, Havravikssjön och Assjön och arbetar för långsiktigt hållbart fiske.

Kundnummer: 903, Område: 863.

Kontaktpersoner

Stefan Rydén:
0381-410 41
070-279 58 24  
  

Fiskeområden i närheten av Ryningsholms FVOF

Södra Wixen
Norra Vixen
Försjön
Rosjön, Rogölen
Nömmen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.