Norra Vixens FVOF

 

Norra Vixen

  Jönköpings län / Eksjö kommun.

Norra Vixen ligger belägen i Emåns huvudavrinningsområde, 5km väster om Staden Eksjö. Sjöns höjdläge är 215 möh(meter över havet) och dess areal uppgår till 171ha. Norra Vixen är klassad som mycket högt naturvärde enligt System Aqua med hög artrikedom och hög naturlighet (Länsstyrelsen i Jönköpings län). Norra Vixen har ett varierat fisksamhälle som domineras av Abborre och Mört. Sjön har också starka bestånd av Signalkräfta, Gädda och Brax. Norra Vixen är känd för sina stora Gäddor och ett bra abborrfiske. Gädda på 16 kg och Abborre på 2 kg har fångats i sjön. De vanligaste fiske metoderna i sjön är spinnfiske, pimpel och mete.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Norra Vixens FVOF.
 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 13 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Vanlig

Braxen


Vanlig

Lake


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Normalt

Ål


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Norra Vixens FVOF

Föreningen arbetar för ett hållbart fiske för vår och kommande generationer.

Organisationsnummer: 642242-4314

Kundnummer: 478, Område: 438.

Kontaktpersoner

Karl-Oskar Ugarph
073 - 984 88 75


Carl-Johan Wilhelmsson
070 - 892 49 32


Jonas Hultberg
070 - 682 50 54  
  

Fiskeområden i närheten av Norra Vixens FVOF

Södra Wixen
Skärvingen
Gisshultasjön
Rosjön, Rogölen
Nömmen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.