Nömmens FVO

 

Nömmen

  Jönköpings län / Nässjö Kommun.

Nömmen är en av Jönköpings läns större sjöar, med otaliga öar och ett mycket bra fiske efter många för sportfisket intressanta arter. Häribland kan bl.a. nämnas abborre, gädda, gös, lake och sutare. Sjön hyser också ett svagt bestånd av öring. Fiskarna är ofta stora och välnärda vilket bevisas genom att gädda på 15 kg, abborre på 2 kg och gös på 9 kg har fångats i sjön.

Det finns även mycket gott om signalkräfta, men fisket efter denna är förbehållet fiskerättsägarna. De vanligaste fiskemetoderna i sjön är trolling, pimpel, spinnfiske och mete men även angel och ismete funkar fint. Det finns möjlighet att fiska från såväl båt som från land.

Nömmen ingår i Emåns vattensystem och är belägen ca 10 km sydost om Nässjö. Nömmen är en stor och ganska näringsfattig klippbäckensjö med klart vatten. Sjöarealen är 1565 hektar och det största djupet är uppmätt till 18 meter. Såväl branta som flacka stränder förekommer. Nömmen är full av klippiga öar, holmar och skär. 

Sjön är ytvattentäkt för Vetlanda kommun och har en mycket hög biologisk funktion och innehar även höga raritetsvärden. Bland häckande fågelarter märks bl.a. storlom, fiskgjuse, småskrake, häger och lärkfalk. Utter har vid flera tillfällen setts i området.
 

Hyra av båt

För hyra av båt, kontakta:
Kalle Berg på Rödjenäs Gård, 0380-91120. 
Sonja Fogelberg Holmen, 0380-913 37.

Hyra av boende

Rödjenäs Gård: http://www.rodjenas.com/

Övriga faciliteter

I anslutning till sjön finns grillplats, vindskydd, kastbrygga, WC/utedass, informationstavla, parkeringsplats och soptunnor. (För ytterligare information, se kartan.)
 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre

Vanlig

Gädda

Vanlig

Gös

Vanlig

Mört

Vanlig

Braxen

Normalt

Sutare

Normalt

Lake

Lite

Öring

Sällsynt

Ruda

Sällsynt

Sarv

Sällsynt
 

Nömmens FVO

Organisationsnummer: 802427-0350

Nömmens Fiskevårdsområdesförening.
Medlemmar består av Nömmens fiskerättsägare.

Kundnummer: 251, Område: 212.

Kontaktpersoner

Martin Olsson:
070 - 245 38 94

Lennart Ek:
070 - 583 13 14
  
  

Filer för nedladdning


Nommern_074524.pdf

Fiskeområden i närheten av Nömmens FVO

Lillnömmen
Södra Wixen
Gisshultasjön
Norra Sandsjöns FVO
Norra Vixen

Anslutna fiskeområden i Jönköpings län
 Din varukorg är tom.