Leduåns FVOF

 

Leduån

  Västerbottens län / Bjurholm och Nordmaling kommun.

Leduån är en skogså som har sina källflöden i Bjurholms kommun och rinner genom nio sjöar innan den når sitt utlopp i Nordmalingsfjärden.

Leduån har ett bestånd av stationär öring men fiskevårdsområdet och systerföreningen Projekt Leduån jobbar hårt för att åter etablera havsvandrande fisk i ån genom utsättningar, restaurera ån efter timmerflottningen samt skapa vandringsvägar förbi dammarna i Olofsfors.

Det finns 6 sjöar inom Leduåns FVO att fiska vid.

Fisket i sjöarna utgör främst fiske efter abborre och gädda där chans på grov gädda är stor.

Leduån, Bjärtsjön, Sunnansjö, Ledusjö, Björnsjön, Nyåkerssjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Öring


Normalt
 

Leduåns FVOF

Logo Leduåns FVOF

Leduåns fiskevårdsområde samordnar regler kring fisket och fiskevården i ån som innefattas av blåmarkerad sträckning enligt bild nedan. Klicka på Filer för nedladdning så laddar du ner en högupplöst karta över sträckningen utfärdad av lantmäteriet.

Organisationsnummer: 802600-1365

Kundnummer: 3291, Område: 3352.

Kontaktpersoner

Patrik Segerljung
0705 - 24 14 68  

Filer för nedladdning


Karta Leduån

Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Leduåns FVOF

Långtjärn
Hörnån
Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
Pengsjön

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.