Armsjöarnas FVOF

  • Öring 1,04kg Västansjö
  • Ritjärn
  • Ritjärn
 

Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl

  Västerbottens län / Bjurholm kommun.

I våra sjöar finns bra med gädda, abborre, mört, siklöja, gärs, nors samt lake. Vi har i några omgångar planterat in större öring i sjöarna, svårt att få med spöfiske pga bra med föda genom siklöjan. Vår tävling Gäddligan pågar årsvis med pris till de fyra största gäddorna tagna i området.

Vi har tre tjärnar med enbart öring, inplantering görs regelbundet, öringssjön Västansjö ligger nära vägen och är tillgänglighetsanpassad, brygga, vindskydd, utedass, samt 5 stycken båtar för uthyrning. I bäckarna sätter vi ut årsyngel av öring.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Armsjöarnas FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Bra med gädda, rekord i Storarmsjö 15kg, Lillarmsjö 13,1kg

Mört


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Bra med siklöjan.

Öring


Vanlig

Finns i bäcken och inplanterad i tre st tjärnar.

Lake


Normalt

Stensimpa


Normalt

Hittar man i bäckarna.

Gärs


Normalt

Nors


Lite
 

Armsjöarnas FVOF

Vårt fiskevårdområde bildades 1988 genom en sammanslagning av Storarmsjö och Lillarmsjö, där ingår Gåsvattnet och Pålvattnet samt Västansjö med enbart öring och 2 st tjärnar med inplanterad öring och Mellansjöbäcken och Armsjöbäcken.

Vi uppskattar fångstrapporter och åsikter om fisket i vårt område så vi kan bli bättre, skicka gärna bilder och skriv till kontaktpersonen, vi kan lägga in bilder på vår hemsida.

 

Organisationsnummer: 802427-1010

Kundnummer: 914, Område: 874.

Kontaktpersoner

Anders Bergman
0730 - 67 85 32
  
  

Filer för nedladdning


Info Västansjö

Fiskeområden i närheten av Armsjöarnas FVOF

Leduån
Långtjärn
Hörnån
Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten
Lögdeälven-Västanfjället FVOF

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.