Lögdeälven - Västanfjällets FVOF

 • Blåtjärn 2023
 • Blåtjärn, Möjlighet att fiska från rullstol på bryggan.
 • Blåtjärn, Pimpel premiär
 • Blåtjärnröding 2,4 kg
 • Gunnars agga
 • Långforsens nedre del.
 • Långforsen övre del
 • Långforsen nedre del
 • En av de två Långfors kojorna
 • Nacken till "Lill Bjurn"
 • Lillängets Vildmarkscamp
 • Lögdeälvs lax 12,3 kg
 • Lögdeälvs Havsöring 5,2 kg,
 • Lögdeälvs öring
 • Lögdeöring
 • Svartforsen i Nedre Karlsbäcken
 • Övre Karlsbäcken
 • Slåttertjärn Badplats med bryggor, utegym och grillplats samt öringfiske
 • Storforsen, bra harr och öring fiske, sen även lax från senare delen av juni.
 • Storforsen, Hängbron
 • Klapptjärns kojan
 

Lögdeälven-Västanfjället FVOF

  Västerbottens län / Bjurholm och Nordmaling kommun.

Välkommen till Lögdeälven-Västanfjällets FVO

Nu idag den 24 mars är vägen till Blåtjärn upplogad efter allt snöande sista tiden.

Men kör försiktigt det är ganska mycket renar efter vägen.

Vädret just nu och kommande dagarwww.yr.no/nb/værvarsel/graf/2-2701781/Sweden/Västerbotten/Bjurholm%20Municipality/Karlsbäck

Vattenflödet i Lögdeälven just nu: Hydrologiskt nuläge | SMHI - Vattenwebb

BLÅTJÄRN

Nu från den 27 februari till den 30 september kan du köpa våra Dygns, Vecko och Säsongskort till Blåtjärn.

Du få då även fiska i våra övriga vatten, DOCK EJ Lögdeälven!

Vi har nu i helgen 25-26 februari haft premiärfisket i Blåtjärn och många fina fiskar fångades.

Vi fick även in att det var några som tappat fisk då linan gått av, så det simmar även lite större fiskar under isen.

Vägen till Blåtjärn kommer att vara plogad i vår.

Finns även en skoterled från Karlsbäck, se http://www.vfsk.se/vara-skoterleder

 

LÖGDEÄLVEN:

Älven öppnar först den 1 maj för fiske så ni får ge er till tåls till dess, men det brukar vara veckan före midsommar som Laxen och Havsöringen brukat kommit upp till vårt vatten.
För mer information se vår hemsida www.vastanfjallet.se eller på Facebook, Lögdeälven-västanfjällets FVO http://www.facebook.com/groups/597841600998804.


Området är det översta av tre fiskevårdsområden i Lögdeälven.
Förutom Lögdeälven så finns ett 15 tal övriga tjärnar och vattendrag, se länk för mer info.

Om | Lögdeälven-Västanfjället FVO (vastanfjallet.se)

Området sträcker sig från gränsen mot Lögdeälvens FVO vid Bjurvik upp till Storforsen, 3-4 km nedströms Övre Nyland, vilket gör att man här kan fiska på en sträcka om ca 9 km.
Området ligger ovanför Fällforsfallet och har tidigare bara haft ett lokalt bestånd av öring och harr. I och med att en fiskväg bygdes vid fallet i slutet på 80 talet har lax och havsöring även kunnat vandra upp i denna del av älven. De senaste åren har det visat sig att det passar lax i flera hundratal förbi Fällforsfallet, varför laxfisket i området blivit allt mer attraktivt.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Lögdeälven - Västanfjällets FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Harr


Rikligt

Lögdeälven och Karlsbäcken

Abborre


Vanlig

I Tjärnarna

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Överallt

Regnbåge


Vanlig

Blåtjärn.

Röding


Normalt

Blåtjärn.

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Lögdeälven

Lax


Normalt

Lögdeälven

Lake


Lite

Blåtjärn
 

Lögdeälven - Västanfjällets FVOF

Lögdeälven- Västanfjällets FVO, ligger inom Bjurholms kommun, i landskapet Ångermanland och i länet Västerbotten. Denna del av Lögdeälven ligger ovanför Fällforsfallet och har tidigare bara haft ett lokalt bestånd av öring och harr. I och med laxtunnelns tillkomst i slutet på 80 talet har lax och havsöring även kunnat vandra upp i denna del av älven. Det har dock varit en mycket begränsad uppvandring fram till 2012 då något hände. Om det är de hårdare bestämmelserna för fisket efter lax i Bottenhavet/Östersjön som verkar ut vet vi inte, men från att ha en årsstigning på några tiotal fiskar så gick det upp 662 fiskar 2012 från det att räknaren kom igång i början på juli fram till oktober. De senaste åren har dessa positiva siffror fortsatt och sommaren 2019 blev ett rekordår 1367 laxar och öringar som passerade fiskräknaren i Fällfors. 

Arbetet fortsätter med den Älvsbasserade laxförvaltningsplanen inom Lögdeälven-Västanfjällets FVO tillsammans med Mo-Lögdeå och Lögdeälvens FVO.

Flottningsrestaureringen (ReBorN) av Lögdeälven är nu klart inom vårt FVO. Blir spännande att se hur resultatet blir på sikt. https://www.facebook.com/restaurering

Tidigare räknades Fällforsen som ett vandringshinder, vilket inte längre är fallet! Dessa bestämmelser från Fiskeriverket gäller nummera i Lögdeälven inom Lögedeälven-Västanfjällets fiskevårdsområde. Detaljerade bestämmelser finns i menyn "Fiskeregler".

Lax- och havsöringvattendragen

För vattendrag som har bestånd av lax och havsöring, har Fiskeriverket utfärdat särskilda föreskrifter för sträckan från mynningsområdet upp till första vandringshindret (FIFS 2004:37).

Gäller Lögdeälven och Karlsbäckens nedre del (till första forsen)

Minimi mått: Lax och Öring 50 cm, Harr 35 cm

Inom Västanfjället-Lögdeälvens FVO är fiske efter lax och öring förbjudet i Lögdeälven från den 1 september och året ut. 

Endast 1 lax och 1 öring per fiskare och dygn är tillåten. 

Det går en väl uppmärkt och underhållen vandringsled efter älven. I anslutning till den så finns det övernattningsstugor. Dessa är fria att användas av vandrare och fiskare. I anslutning till älven vid Lillänget så finns en vildmarkscamp med möjlighet att ställa upp husvagn/husbil. Här finns även ett litet flottningsmuseum.

OBS! Det är inte fiskevårdsområdet som äger stugorna och Campen utan Karlsbäcksbyggdens utvecklingsgrupp. I stugorna och vid campen så finns inbetalningskort som du på frivillig basis kan betala in till utvecklingsgruppen för att de fortsatt skall kunna underhålla leden och övernattningsstugorna. Så har du utnyttjat stugorna eller Vildmarkscampen så hör det till god sed att lämna ett bidrag!

Organisationsnummer: 802600-1779

Kundnummer: 3400, Område: 3457.

Kontaktpersoner

Christer Jonasson

www.vastanfjallet.se   

Fiskeområden i närheten av Lögdeälven - Västanfjällets FVOF

Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten
Storsjön, Svartsjön, Metartjärn mfl
Gideå Västra Fvo
Gideälven (Mellan Björna KV till Gammelby KV)
Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.