Gideå Västra fvof

 

Gideå Västra Fvo

  Västernorrlands län / Örnsköldsvik kommun.

För att ta sig till en del av våra vatten används privata vägar. Vägarna kan vara stängda vissa tider under vår och höst för att förhindra sönderkörning.
Vintertid är vägar endast plogade om skogstransporter sker på vägen. Fråga våra kortsäljare om vägarnas beskaffenhet INNAN du påbörjar resan. Vintertid når man de flesta vatten via skoterleder.

OBS. Fiskekort krävs för alla vatten inom området (även Gideälven,Bergvattssjön Bodumssjön,och Gissjön).
Områdets omfattning framgår av kartan.

Har du förslag på ytterligare åtgärder m.m. så hör av dig.

Kortförsäljare:
Gert Lindgren Västergissjö 070-6664519
Hans Olov Nyström 070-5299185
Johan Norenius 070-2042701

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 12 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Barn upp till 12 år fiskar gratis i vuxet sällskap. Fiskarna räknas på vuxens kort.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Röding


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Braxen


Normalt

Sik


Normalt

Lake


Lite

Ruda


Sällsynt

Id


Sällsynt
 

Gideå Västra fvof

Gideå västra fiskevårdsområde startade sin verksamhet 1989.
Vi är en ideell förening som vill försöka förbättra fisket inom vårt område med hjälp av de pengar vi får från fiskekorten som återförs till fiskefrämjande åtgärder i vår bygd.

Till vår hjälp att kartlägga området och göra bedömningar av vad som är lämpliga åtgärder har vi haft hjälp av Örnsköldsviks Kommun samt Länsstyrelsen Västernorrland. Utifrån de gjorda utredningarna om lämpliga objekt inom vårt område har vi gått vidare och påbörjat ett antal projekt.
Här nedan visas några ex

Tjärnar har mjärdfiskas för att reducera beståndet av småabborre vilket främjar betingelserna för öring/röding
Lekzoner har förbättras med olika åtgärder bland annat bottenstening för lek och romutsättning.
Rotenonbehandling har utförts i vissa tjärnar varefter inplantering har skett med tillsynes gott resultat.
Trivselåtgärder har vidtagits iform av stugor, vindskydd, bryggor, leder, båtiläggningsplatser, m.m
En hel del av våra vatten har kalkats och lagts in i kommunens kalkningsplan. Vi har i flera fall fått upp ph-värdet i vattnet från tveksamma 5,6 till 6,9 med de vidtagna kalkningsåtgärderna.Vissa sjöar har vassröjts med eget aggregat.
Fiskvakter har utbildats.
Det är vår förhoppning att du uppskattar de åtgärder som vidtagits och att det leder till ett bra fiske där vi alla trivs i en ren och vacker natur.

Organisationsnummer: 802600-0805

Kundnummer: 3351, Område: 3410.

Kontaktpersoner

Åke Strömberg
070-5646915


  

Fiskeområden i närheten av Gideå Västra fvof

Landsjösjön, Getingstasjön m fl vatten
Öfjärdens FVOF Klingresjön, Älvsjösjön, Vikesjön, Öfjärden.
Storfiskarna
Yttre Lemesjön, Sönnerstjärn, Långtjärn m fl vatten
Storsjön, Svartsjön, Metartjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.