Landsjöbygdens FVOF

 

Landsjösjön, Getingstasjön m fl vatten

  Västernorrlands län / Örnsköldsvik kommun.

Fiskevårdsområdet dominaras av skog med inslag av jordbruksmark. Vattnen innefattar ett flertal djupa sjöar, mindre tjärnar, åsträckor och bäcksträckor.

De flesta av sjöarna domineras av gädda, abborre, mört och löja, men de djupare sjöarna innehåller även stora mängder nors.

Båtramp finns att tillgå i norra änden av Landsjösjön. I Landsjösjön har det för ca 20 år sedan planterats in gös, men hur beståndet ser ut idag är okänt.

Premiär på Gamfäbodtjärnen 2022-02-05 till 2022-02-06. Den 5e köps kort på plats kontant/swish (150kr). Den 6e säljs kort via IFISKE. Notera att andra regler gäller för premiären och att inga andra kort är giltiga på Gamfäbodtjärnen under denna period. 3 ädelfiskar (öring och röding) per kort, barn under 12 år fiskar på målsmans kort och kvot. Den 7e och framåt gäller vanliga regler och fiskekort, men fortfarande 3 ädelfiskar per kort.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Röding


Vanlig

Inplanteras årligen i Gammfäbodtjärnen

Mört


Vanlig

Nors


Vanlig

Öring


Lite

I bäckar, åar och några av vattnet som saknar gädda

Lake


Lite

Okänt bestånd

Gös


Sällsynt

Inplanterat i Landsjösjön, okänt bestånd.

Regnbåge


Sällsynt

Inplanterat fram till 2018 i Eliastjärn

Gärs


Sällsynt
 

Landsjöbygdens FVOF

Organisationsnummer: 642843-6635

Landsjöbygdens FVO förvaltar vattnen kring byarna Landsjö, Getingsta, Trehörningen, Grytsjö och Peresjö, för samtliga vatten se karta.

Kundnummer: 544, Område: 504.

Kontaktpersoner

Nils Edblom
​​​​​​
0768 - 323 400  
  

Filer för nedladdning


Områdeskarta och sjökort

Fiskeområden i närheten av Landsjöbygdens FVOF

Storsjön, Svartsjön, Metartjärn mfl
Moälven, Själevadsfjärden, Veckefjärden, Happstafjärden.
Gideälven (Mellan Björna KV till Gammelby KV)
Västersjön, Kravattnet m fl vatten
Molidens FVOF

Anslutna fiskeområden i Västernorrlands län
 Din varukorg är tom.