Linsell-Ransjö FVO

 

Linsell-Ransjö

  Jämtlands län / Härjedalen kommun.

Linsell och Ransjö ligger mitt i härliga Härjedalen. Byarna är belägna vid Ljusnans strand, med det mäktiga Sonfjällsmassivet i bakgrunden. Området är känt för ett fantastiskt fiske i både strida forsar och lugna vatten, ett rikt djurliv samt en storslagen natur. Här finns oanade möjligheter för avkoppling, men också för ett aktivt och innehållsrikt friluftsliv.

Där Ljusnan rinner genom Linsell-Ransjö FVO finns några av övre Ljusnans sista naturliga forsar och strömmar. Här står fina harrar, öringar och lurar. Förutom Ljusnan ingår också ca 25 km av den nedre delen av Rånden. Valmen är ett biflöde till Rånden, ca 10 km av Valmen ingår i Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde upp mot Sonfjället. De fiskarter som finns inom FVO är inte bara harr och öring. I de lugnare delarna av Ljusnan och i Linsellsjön finns det gädda, sik och abborre.

  • Området Ljusnan: Området sträcker sig från Ortholmen i norr till strax nedanför fallen i Linsellborren, en sträcka på ca 25 km. Här finns många bra fiskeställen, men kanske vi särskilt vill nämna Ransjöforsen, Sveaforsen och Linsellborren. Förutom ädelfisken finns möjligheter att få fin abborre och stor gädda.
     
  • Rånden: Rånden är en grund, outbyggd å med många fina sträckor där harr och öringar står. Just Rånden är en mycket uppskattad älv som lockar fiskare från mellan- och södra Sverige. Den är återställd efter att varit stenrensad då flottningen pågick.
     
  • Valmen: Valmen är ett biflöde till Rånden. Just Valmen, eller Valmån lockar flugfiskare som vill ha harr på kroken.
     
  • Tjärnar: Förutom de strömmande vattnen inom området finns några tjärnar där det planteras ut fisk. I mån av tillgång sätts röding ut i en tjärn, i en annan tjärn planteras regnbåge och öring sätts ut i 4 tjärnar. Vi sätter ut fisk i dessa tjärnar i slutet av maj och i oktober. 

2023

Storabborrtjärn = Regnbåge

Krokflotjärn = Öring

Sundbäckstjärn = Öring

Torvtjärn = Röding

Knippelbergstjärn = Öring 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Öring


Rikligt

Harr


Rikligt

Mört


Vanlig

Regnbåge


Normalt

Röding


Normalt

Sik


Normalt
 

Linsell-Ransjö FVO

Linsell-Ransjö FVO har ett stort engagemang att bevara den unika miljön här i hjärtat av Härjedalen.

Vår vision är att vårda fiske och mark, för att ge vår och kommande generationen en möjlighet att uppleva den unika miljön vi förvaltar.

Organisationsnummer: 893201-6408

Kundnummer: 56, Område: 9.

Kontaktpersoner

Ordförande
Roland Persson
0706 - 31 15 07

Thomas Högberg
0703 - 27 34 43
  
  

Fiskeområden i närheten av Linsell-Ransjö FVO

Ljusnan, Svegssjön m fl vatten
Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde
Hedeviken
Orrmosjön, Stensjön, Härjeån, mfl.
Svegssjön, Ljusnan, Hundsjön, Öratjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 Din varukorg är tom.