Magelungens FVF

 

Magelungen

  Stockholms län / Stockholm och Huddinge kommun.

Sjön Magelungen ligger i Stockholm och Huddinge kommuner. Den är närmast tillgänglig från Farsta Strand och Farsta Gård men kan även nås via Ågesta.

På Farstasidan har man byggt tillgänglighetsanpassade bryggor för rullstolsburna. Dessa sträcker sig efter stranden. Utbyggnad av dessa pågår under 2019. 

Vid sjön finns även en båtklubb och en roddarklubb med roddarbanor på sjön. Vid Ågesta friluftsområde finns gott om parkeringsplatser och dit kan man även ta sig med bussen.

Sjön är riklig på vitfisk och abborre. Det finns även bestånd av gös och gädda samt en och annan karp. I samarbete med Stockholms kommun har vi planterat ut gös men beståndet är trots detta ganska litet.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Magelungens FVF.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Signalkräfta


Vanlig

OBS! Särskilt fiskekort krävs!

Mört


Vanlig

Gädda


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Sarv


Normalt

Gös


Lite

Inplanterats.

Sutare


Lite

Asp


Lite

Karp


Sällsynt

Måste återutsättas.
 

Magelungens FVF

Organisationsnummer: 802503-1579

Vi är en ideell förening som funnits sedan 1937 med runt 200 medlemmar.

Syftet är att främja och förbättra fritidsfisket och miljön. Vi har rensat i sjön och planterat ut såväl fisk som kräftor i samarbete med kommunen. Under de senaste åren har huvudverksamheten handlat om kräftfisket. 

Under 2019 började vi organisera en ungdomsverksamhet med fiskeskola, lov-verksamhet mm. Under våren/sommaren kommer vi att utöka denna verksamhet. För ungdomar under 18 år är fisket gratis om man vänder sig till föreningen.

Kundnummer: 1141, Område: 1102.

Kontaktpersoner

Thomas Järnkrok

070 - 561 02 50  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Magelungens FVF

Nedre Rudasjön i Handen
Kräftfiske i Stockholm, Mälaren m fl vatten
TDA-kortet i Stockholms skärgård, Mälaren m fl vatten
Tyresö
Sollentuna

Anslutna fiskeområden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.