Malgomaj FVOF

 

Malgomaj

  Västerbottens län / Vilhelmina kommun.

Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag.
Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik.
Malgomajsjön erbjuder fiske efter, röding, regnbåge, öring, harr, sik, lake, gädda, abborre och mört. Kanadaröding och insjö-lax inplanterades för många år sedan.

Fisket
Fisket i sjön utövas både från is och under den isfria årstiden.
Ett stort antal grova rödingar fångas varje år i sjön Malgomaj.
Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 – 9 kg har rapporterats.
Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.

Varning
Tänk på att isarna kan vara förrädiska och att Malgomaj är en reglerad sjö.

Övrigt
Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgovik FVO,s områdesgräns.
Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag.
Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på södra sidan och Hornsjövägen på norra sidan av Malgomajsjön.
Ett antal grill/rastställen är iordningsställda där också information och viss service kommer att finnas. Se placeringen på kartan.
Uppskyltning av tillfartsvägar till Malgomajsjön kommer också att utföras.
Möjlighet till boende samt tillgång till båt.
Boende finns att hyra i lärarbostaden, Rönnäs gamla skola.
En rejäl båt, 6,1 m, med 9,9 hk utombordsmotormotor finns också att hyra.
Elmotor kan du också hyra.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 20 år.
 Ungdomar mellan 10 och 20 år får ett fiskekort utan kostnad, men skall kunna uppvisa fiskekortet för fisketillsynsman.

Fiskarter


Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Röding


Vanlig

Sik


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Regnbåge


Normalt

Mört


Normalt

Lake


Normalt
 

Malgomaj FVOF

Malgomaj Fiskevårdsområde (FVO) bildades den 23 juni 2014 och den förvaltas av Föreningen Malgomaj

Fiskevårdsområde som företräder fastighetsägare med fiskrätt i Malgomajsjön.

Organisationsnummer: 802427-2869

Kundnummer: 3306, Område: 3366.

Kontaktpersoner

Kenneth Fjällstedt
0730 - 55 80 14  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Malgomaj FVOF

Malgovik
Ormsjöortens fiskevårdsområde
Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken
Långseleån
Volgsjöns

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.