Skikkisjöns FVOF

  • Solnedgång över Skikkisjön
 

Skikkisjön, Skabbegatt och Skikkibäcken

  Västerbottens län / Vilhelmina och Storuman kommun.

Välkommen till en naturskön upplevelse och spännande fiske i vårt fina fiskeområde. Skikkisjön är c:a 2 mil lång och är uppdelad i tre mindre sjöar med sund emellan sjöarna. Inom området finns en mindre sjö (Skabbegatt) och några mindre tjärnar. Skikkibäcken som rinner ut i väster är totalt c.a 7 km lång och c:a 3,5 km i övre delen av bäcken ingår vårt område. Skikkibäcken erbjuder flugfiske med storvuxen harr och öring. I sjön fångas årligen stor öring och röding. Grov abborre och gädda är tacksamma fångster även för den mindre rutinerade fiskaren. Under vintern erbjuder vi fint pimpelfiske efter sik, abborre och röding.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)
 Gäller bara i vissa vatten eller på vissa platser, se fiskeregler/kommentar
 Måste ha med giltig legitimation
 Endast mellan vissa datum och/eller tidsperioder, se fiskeregler
 Speciellt familjekort finns, och krävs, som innefattar barns/ungdoms fiske
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.
 Barn upp till 15 år fiskar fritt i sällskap med förälder eller andra vuxna. Barn bör informeras av sitt sällskap om de fiskevårdande regler vi har för att få en förståelse för hur viktigt fiskevård är för ett friskt och starkt bestånd.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Sik


Rikligt

Siklöja


Rikligt

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Harr


Vanlig

Lake


Lite

Stensimpa


Sällsynt

Bergsimpa


Sällsynt
 

Skikkisjöns FVOF

Logo Skikkisjöns FVOF

Skikkisjöns FVOF har bildats för att vårda och förvalta fisket i en del av Skikkibäcken och i Skikkisjön med dess tillflöden. Området ligger inom Vilhelmina och Storumans kommuner i Västerbotten. Vi vill erbjuda fint fiske i natursköna omgivningar i ostörd natur. Det huvudsakliga syftet med våra fiskevårdande åtgärder är att stärka och förbättra det naturliga beståndet av storväxt insjööring. Övriga åtgärder syftar till att erbjuda spännande fiske efter stor gädda och grov abborre.

Organisationsnummer: 802427-2059

Kundnummer: 3170, Område: 3211.

Kontaktpersoner

Ulf Grahn
073-834 70 30  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Skikkisjöns FVOF

Långvattnet, Volvobäcken samt Lubbsbäcken.
Gippmokksjöarna
Gardsjöbäcken
Malgomaj
Malgovik

Anslutna fiskeområden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.