Marsjöns FVO

 

Marsjöarna

  Västra Götalands län / Bengtsfors och Mellerud kommun.

I fiskevårdsområdet ingår följande sjöar: 
Marsjön, Lillesjön, Storsjön, Lysevattnet, Hivattnet, Savetjärn och Torstjärnet. 

Marsjön är egentligen en samling sjöar som genom reglering med kanaler blivit till en sammanhängande sjö. Den är källan till Teåkersälvens vattenvägsystem som så småningom rinner ut i Vänern.

Fisket är mycket bra på abborre och gädda.

Klart vatten och vindskyddade vikar. Sjön har typisk vildmarkskaraktär. Total areal: 397,4 HA. Naturskön omgivning i historisk bruksmiljö, belägen norr om Bäckefors bruk mellan väg 2254 och Torstjärnets naturreservat. 

Naturreservatet ligger cirka fyra kilometer öster om Bäckefors, på en landtunga mellan sjöarna Torstjärnet och Hivattnet. Torstjärnskogen är en gammelskog med stort inslag av tall och lövträd. Naturreservatet är litet, men här finns ändå många arter som man nästan bara hittar i skogar som får sköta sig själva.

Storsjön är djup källsjö medan Hivattnet är en klarvattensjö med både växelvis djupare och grundare partier. Lysevattnet förbinds med Storsjön genom ett sund. Att färdas med båt längs sjön är spännande genom alla sund och passager som dessutom utgör fina fiskeplatser. Det är gott om grund, holmar, vikar och skär som skapar sjöns unika karaktär som i kombination med dess storlek, ger besökaren en total vildmarksupplevelse. Vyerna är ofta spektakulära och vackra med dramatiska bergssluttningar som störtar ner i det klara vattnet. Det häckar många and och vadarfåglar. Rätt som det är dyker en fiskljuse eller Du hör korpen som retar en från Vänern kommande havsörn eller varför inte en nära häckande kungsörn.

Sjön har rikligt med fisk och då främst abborre och gädda. Det finns också en del öring i sjön, men de är ofta ganska svårflörtade och är fredade.

Det är en meditativ och lugnande plats där man kan färdas i lugn och ro. 

Sjösättningsramp finnes, vägyta asfalt.
OBS! Marsjöarna kräver försiktig båtkörning p.g.a. stor mängd stenar och grund! En rekommenderad farled är markerad med sjömärken. Vattenskoterkörning är förbjuden.

Parkering: Vid badplats, begränsad yta.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Marsjöns FVO.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Siklöja


Normalt

Öring


Lite

Fredade!

Flodkräfta


Lite

Ej tillåtet!

Ål


Lite

Återutsättning!
 

Marsjöns FVO

Marsjöns FVO arbetar kontinuerligt för att förbättra fisket och tillgängligheten! Fiskevårdsområdet arbetar för ett bättre fiske till glädje för alla fiskare!

Marsjöns fiskevårdsområde finns även tillgängligt på Bengtsfors Kommunfiskekort.

Välkomna önskar styrelsen!

Organisationsnummer: 802601-0234

Kundnummer: 1129, Område: 1091.

Kontaktpersoner

Jonas Löfqvist
0705 - 63 20 28  

Filer för nedladdning


Karta Marsjöarna

Fiskeområden i närheten av Marsjöns FVO

Ivägs FVOF
Stenebyälvens FVOF
Grann m fl vatten
Örsjön
Råvarp

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.