Mölndalsåns FVOF, västra sektionen

  • Landvettersjön
 

Mölndalsån

  Västra Götalands län / Mölndal, Härryda och Partille kommun.

Fiske och fiskarter

Västra sektionen i Mölndalsåns fiskevårdsområde upplåter sina vatten via fiskekort som kan köpas som årskort eller veckokort.

Förekomst av fiskarter:

Landvettersjön: Gädda (r), Abborre (r), Lake (n), Mört (r), Siklöja (s), signalkräfta (n)

Mölndalsån uppströms Landvettersjön: Öring (s), Abborre (n), Signalkräfta (n)

Mölndalsån nedströms Landvettersjön inklusive Massetjärn: Gädda (n), Abborre (n), Öring (s), Signalkräfta (n)

Agntjärn: Gädda (s), Abborre (s)

Stora Hålsjön: Gädda (n), Abborre (n), Mört (n), Flodkräfta (n)

Lilla Hålsjön: Gädda (s), Abborre (n), Mört (s), Flodkräfta (n)

Stora och Lilla Brasetjärn: Spegelkarp (n)

r = riklig förekomst
n = normal förekomst
s= sparsam förekomst

Fiskekort

Fiskekort säljes som gäller för fiske i samtliga vatten som tillhör Västra sektionen.

Fiskekortet kan köpas för ett år f o m inköpsdagen till ett pris av 300 kronor eller som veckokort för 100 kronor.

Fiskekorten säljes av:

Mölnlycke Cykel & Sport, Hönekullavägen 7, Mölnlycke

Fiskeregler

Fiskeregler för västra sektionens kortfiskeområde i Mölndalsåns fvo.

Fiskekortet gäller för:
- se ovan om föreningens omfattning

Kortinnehavarens familjemedlemmar, dvs. maka(-e)/sambo och hemmaboende barn t.o.m. 19 år, äger rätt att följa med kortinnehavaren och deltaga med egna redskap.

Fiske får ske med handredskap och angeldon. Fiske med mjärde efter mört är endast tillåtet för fiske under isfiskesäsongen och är begränsat till en mjärde som skall vara märkt med fiskekortets nummer väl synligt så att det kan läsas utan att redskapet tas upp.

OBS!
1. Vid angeldonsfiske i Stora och Lilla Hålsjön får endast betesfisk från dessa sjöar användas.
2. Karp som fångas skall snarast återutsättas på fångsplatsen.
3. Fiskekortet gäller ej för kräftfiske.

Ungdomar som är 16 år eller yngre får fiska utan fiskekort i till kortet hörande fiskevatten enligt samma regler som gäller för kortfiskeinnehavare.

Fiskekortet gäller för angiven tid och enligt angivna bestämmelser vid laga ansvar. Vid missbruk eller överträdelser indrages kortet och den fiskande önskas ej tillbaka.

Fiskekortet måste bäras med vid fiske och identiteten måste kunna styrkas

Fisket får ej ske vid badstränder under badsäsong. Tomtmark, odlad mark och enskild brygga får inte beträdas.
Tänk på att fiskekortet inte ger Dig rätt att nyttja enskilda vägar eller att parkera på olämpligt sätt. Använd Ditt omdöme.

Båtar och båtuthyrning

Föreningen har inga egna båtar.

Sjösättningsramp för Landvettersjön finns vid Landvetter kyrka

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta förenings styrelse för mer information

Sektionsordförande:

Rolf Johansson
Sörbergen 1
433 51 Öjersjö
Tel. 031 - 98 73 25, 070-511 12 77
Epost. johansson.rolf.e@telia.com

Sekreterare:

Kerstin Jönson
Epost. kerstin.mc.jonson@telia.com

Kassör:

Magnus Johnsson
Epost. magnus.johnsson@harrydaenergi.se

Ledamot:

Johan Bengtsson
Epost. kibban@passagen.se

Ledamot:

Johnny Johnsson
Epost. barhult1@hotmail.se

Suppleant:

Kenneth Johansson
Tel. 0302 - 324 12

Suppleant:

Magnus Engström
Epost. magnus.engstrom@forsenprojekt.se

Suppleant:

 Aktuellt

Inget för närvarande

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 16 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Lake


Normalt

Sutare


Normalt

Karp


Lite

I St.och L. Brasetjärn

Siklöja


Sällsynt
 

Mölndalsåns FVOF, västra sektionen

Mölndalsåns FVO Västra sektionen omfattar Mölndalsån från gamla sockengränsen mellan Landvetter och Härryda som går ungefär vid Kroksjövägen i Snåkered till inloppet i Rådasjön inklusive de sjöar som har sin avrinning till Mölndalsån (med några få undantag). Sjöar som ingår är Dammtjärn, Agntjärn, Landvettersjön (Gröen), Stora och Lilla Hålsjön på gränsen mellan Partille och Härryda kommuner, Stora och Lilla Brastjärn (Tutjärn) i Partille.

Området inom Mölnlycke fabrikers inhägnade område ingår ej i fiskevårdsområdet.

Kundnummer: 944, Område: 897.

Kontaktpersoner

Rolf Johansson
070 - 511 12 77  
  

Fiskeområden i närheten av Mölndalsåns FVOF, västra sektionen

Stora och Lilla Ramsjön
Lerums Sportfiske&Fiskevårdsförening Medlemskap
Kullsjön
Vällsjön (Lerum)
Mollsjön, Lommekärr, Trolltjärn mfl

Anslutna fiskeområden i Västra Götalands län
 Din varukorg är tom.